توجه مهم

زبان آموزان محترم،

براساس نتایج حاصل از پرسشنامه های کمی و مصاحبه های کیفی در خصوص آزمون های پایان ترم آکادمی بیان برتر و بنا به تصمیم تیم تخصصی آکادمی در راستای تقویت هر چه بیشتر زبان آموزان، پیرو اطلاعیه های داده شده در طول ترم، نتایج شما به صورت Pass (قبولی)، Conditional (مشروط) , Fail (مردود) در جدول نمایش داده شده است.

مدیریت آکادمی بیان برتر

 

Name Family Code Speaking  /100 Activity / 20 Movie /20 Assignment  50 Written  100 Total
مهسا صیادی CA089 95 20 18.5 50 100                   97
زهرا عبداله پور CA089 96 20 18 50 86                   95
مریم جعفریان CA089 81 19 17 40 72                   82
نسترن فروردین CA089 94 19 18.5 50 89                   94
مژگان عباسی CA089 100 20 19.5 48 96                   98
روژیا برهمت CA089 98 19 19 50 96                   97
                                   -  
مریم شیخی CB087 65 18 18 45 60                   77
نازیلا صالحی CB087 0 0 16 0 0                   13
مژده سادات خادمی CB087 90 19 19 48 71                   90
زهره نوروزی CB087 80 19 19 48 80                   88
ایمان فتاح CB087 85 20 18 48 95                   92
ساناز صالح پور CB087 90 18 19 48 90                   92
مهشید خرمی تبار CB087 45 16 17 45 22                   61
سعید خالدی CB087 70 18 19 47 79                   83
ندا حسینی CB087 90 18 0 45 90                   75
سودابه حیدری CB087 75 20 19 48 88                   88
یاسمن رستمی CB087 100 20 18 48 95                   97
محمد امین  جمشیدی CB087 70 19 17 0 61                   64
                                   -  
وحید آذرافرا CB184 0 17 0 35 0                   26
حامد سلیمانی تبار CB184 0 5 0 0 0                     4
امیر بهرامیان CB184 65 16 17 35 84                   75
عظیم منصورپور CB184 78 18 18 45 80                   84
ژاله کیانی CB184 85 18 19 45 86                   89
محدیث سلیم پور CB184 90 19 19 47 86                   92
حسین قدسی CB184 0 15 0 0 0                   13
آزاده قنبری CB184 95 19 19 47 85                   93
صبا رضایی CB184 60 10 15 30 45                   58
سمیرا شریفی CB184 65 17 17 40 76                   76
سودابه لیراوی CB184 0 17 0 0 0                   14
نیلوفر طاعی CB184 98 19 19 48 96                   96
شهرزاد آسوبار CB184 80 19 19 48 88                   89
شهرام شامخ CB184 75 18 18 45 75                   83
                                   -  
مهدی حسین زاده CB188 75 18 17 47 80                   83
علی کاشانی CB188 90 19 17 49 81                   90
رضا عزیزی CB188 95 19 18 49 88                   94
ابوالفضل ولی زاده CB188 85 19 17 45 88                   88
حسین رحیمی CB188 95 18 17 46 86                   91
مهناز مولایی CB188 85 18 18 42 84                   86
مرجان حقی CB188 75 18 17 40 63                   78
معصومه اسرافیلی CB188 75 17 17 35 79                   78
نفیسه هادی CB188 95 19 19 49 84                   94
امین شفیعی CB188 90 17 5 30 77                   71
سهیلا کفشکار CB188 95 18 13 50 88                   89
سهیلا ملک CB188 85 19 15 48 93                   88
سامان آقامیری CB188 80 17 16 42 75                   81
هما عقبایی CB188 90 16 17 42 75                   84
مهدی مددخواه CB188 70 15 7 27 78                   64
حمیده پورسلطانی CB188 90 16 17 38 92                   86
مهسا مددخواه CB188 80 16 16 30 62                   74
                                   -  
میلاد ندیم خواه CA366 88 17 19 40 73                   85
سما جلالی CA366 88 17 16 50 93                   89
نگین جلیلیان CA366 90 17 17 45 70                   85
مرتضی بیک لریان CA366 87 17 18 35 92                   85
علی رفیع خان CA366 77 19 17 30 82                   79
نسترن صمدی CA366 84 17 17.5 35 70                   80
ساران فتحی CA366 83 17 16 50 68                   83
ساینا هجرتی CA366 84 17 17 35 72                   80
نغمه امامی CA366 84 17 17.5 35 68                   80
پریسا اکبری CA366 89 17 18.5 50 70                   88
ریحانه درفش CA366 0 0 0 0 0                    -  
رامتین حاجی نصیر CA366 92 17 20 50 82                   92
راضیه شاهرخی CA366 86 17 17.5 50 92                   89
مریم مهرآسا CA366 88 17 20 50 70                   89
امیرافشین توتونچی CA366 0 0 0 0 0                    -  
                                   -  
مهرافروز فرقانی CA367 90 18 19 40 85                   88
مینا نجاتی CA367 80 17 18 45 86                   85
مرجان آبلوچ CA367 80 17 18 35 0                   68
الهه بیدخام CA367 85 18 19 40 88                   87
نیلوفر شربتی CA367 60 16 18 40 75                   74
حمیدرضا شمس CA367 85 19 19 45 88                   90
مهدی هاتفی CA367 70 18 18 40 80                   80
آزاده غفاری CA367 65 18 17 35 80                   76
علی انوشه CA367 65 18 17 45 75                   78
نسرین کریمی CA367 0 17 0 0 0                   14
گیتی کریمی CA367 0 17 0 0 0                   14
مارال صیادی CA367 65 17 17 45 80                   78
فاطمه حسینی CA367 60 17 17 40 80                   75
                                   -  
محیا پناه زاده CA390                              -  
آریان رفاهی CA390                              -  
امیر حسین شرقی CA390                              -  
مهسان کاتبی CA390                              -  
هادی شیخی CA390                              -  
هادی دیناری CA390                              -  
شایان کاویان پور CA390                              -  
مهدی رستمی CA390                              -  
بیتا آهنج CA390                              -  
                                   -  
لیلا پورشکراییان CA462 90 18 18 44 85                   89
مریم ایران نژاد CA462 0 12 15 40 61                   46
محمد عقبایی CA462 0 19 16 25 0                   38
علی علی حیدری CA462 85 19 19 35 90                   87
فرزاد نیکزاد CA462 84 19 18 35 87                   85
مهران  هنروری CA462 80 17 16 35 59                   76
الهام مهندس CA462 80 18 17 40 50                   78
تینا مشفقی CA462 91 17 18 40 81                   86
محمدرضا گودرزی CA462 90 20 19 50 79                   92
                                   -  
لیلا فردانش CA485 80 20 15 47 82                   85
محمدصادق گرشاسبی CA485 0 0 14 0 0                   12
بهاره بیدخام CA485 95 20 18 48 81                   93
حسین یادگاری CA485 80 18 15 43 53                   77
هاله محمدی زاذه CA485 0 20 17 47 0                   47
فروزنده رضایی CA485 90 20 17 49 64                   88
انیس محمدرضایی CA485                              -  
محیا محمدلو CA485 90 18 15 48 68                   85
محتبی عباسی CA485 80 19 16 43 70                   82
مهدی شالباف CA485 88 17 14 0 74                   68
راحله عطایی CA485 70 18 18 0 79                   67
نسیم پرهام CA485 80 19 16 45 74                   83
                                   -  
مریم فتحعلیان CA486 0 17 0 40 0                   28
سید سجاد برادران قوامی CA486 88 20 19 50 91                   94
حامد کوششکار CA486 80 20 17 50 91                89
رامین گرجی CA486 80 18 18 45 85                   86
زهره صمدی CA486 80 20 17 50 80                   88
حسین نعمت الهی CA486 80 19 17.5 48 76                   86
امیر نژادیان مهر CA486 90 20 18.5 50 90                   94
مهدی نداف CA486 85 17 17 45 76                   84
مهشاد اسدی CA486 88 20 18.5 50 90                   93
پیمانه موسوی CA486 75 18 16.5 48 57                   79
علیرضا بادام چی CA486 89 20 19.5 50 90                   94
پروانه عجمی CA486 80 19 0 48 91                   74
شیرین پور مرادی CA486 0 18 0 44 0                   30
مونا محرابی CA486 98 20 20 50 93                   98
سمانه محمودزاده CA486 85 18 17.5 45 79                   86
                                   -  
سیما رنجبرفرد CB471 92 19 17 49 89                   92
فرید الدین اکبرنیا CB471 96 19 20 50 93                   97
تریتی ماوندادی CB471 92 19 16 48 79                   89
بهاره مرسلی CB471 93 19 17 48 81                   91
فرید کدخدازاده CB471 96 19 18 50 95                   95
بهرام ترکاشوند CB471 95 19 18 47 93                   94
بنفشه امیرحسینی CB471 0 19 16 48 0                   45
محتبی قرمزچشمه CB471 0 18 0 43 0                   29
محمد حسین شرافت CB471 0 16 0 40 0                   27
رامین نظامی CB471 0 19 0 40 0                   29
                                   -  
یوسف گوران M166 85 20 16 50 65                   86
پیمان سجادی M166 80 18 15 40 50                   76
علیرضا متولیان M166 80 18 17 50 93                   88
نگار کاظمی نیا M166 80 18 20 45 70                   85
کاوه  جوانمرد M166 90 20 20 50 96                   96
فروغ قمری M166 75 19 17 47 98                   87
مهرنوش داوودی M166 80 18 17 47 91                   87
محمدصالح ایمن M166 0 18 0 0 0                   15
پریسا فربد M166 90 19 20 48 93                   94
مهدی باغستانی M166 85 19 15 48 98                   89
مرضیه امینی M166 0 18 0 0 0                   15
سارا مرادیان M166 85 18 18 48 98                   91
لیلا قسمت پور M166 95 20 20 50 96                   98
محمدرسول غلامی M166 93 15 10 20 70                   70
عرفان طاعتی زاده M166 85 20 20 40 85                   89
نگار  حاجی کمالی M166 85 15 15 20 75                   73
مریم خدایکی M166 0 20 20 50 0                   50
رامین بهجتی M166 80 10 10 20 70                   62
مهتاب نخعی M166 87 15 15 20 75                   73
آزاده مرتضوی M166 80 20 20 40 80                   87
                                   -  
شیرین علیدوستی M184 0 18 20 50 0                   48
پردیس جهانباززاده M184 75 19 20 45 85                   87
علی اویسی M184 0 17 0 38 0                   27
کیانوش زندیان M184 80 20 20 50 72                   89
رمضانعلی یونسی M184 0 18 19 40 0                   44
هدیه مظفری M184 0 19 17 46 0                   45
نگین درویش پرور M184 0 0 0 0 0                    -  
پویا فرشیدنژاد M184 70 17 17 45 85                   81
بیتا بوستان M184 90 20 20 50 92                   95
لادن معذی M184 78 20 20 44 75                   87
نوید محبی M184 0 18 16 43 0                   43
شیدا رضایی M184 0 20 17 46 0                   46
شیما رضایی M184 78 20 0 43 80                   70
مهدی کیان فر M184 0 0 0 0 0                    -  
الهه حسینی M184 88 20 20 48 92                   94
                                   -  
محمد متین پور M250 75 15 10 47 80                   75
مهدی معدنی M250 0 15 0 40 0                   26
مونا انوری M250                              -  
تینا لاکساری M250 0 10 10 40 85                   44
سپیده کیارش M250 70 15 15 35 80                   73
سمیرا کمانکش M250 0 15 10 20 0                   28
مریم شیرافکن M250 0 20 15 40 0                   43
شیلان ابراهیمی M250 88 20 20 45 90                   93
روناک امیرعباسی M250 85 20 20 45 90                   92
احسان مهیاری M250 0 20 20 35 0                   45
                                   -  
عماد عالم M364   18 0 0 0                   23
فاطمه کدخدازاده M364 88 20 20 50 82                   93
کیوان قازانجانی M364 0 19 18 45 0                   46
علی مرادگنجه M364 0 20 19 50 0                   49
پرستو شکراییان M364 0 20 0 40 0                   30
محمدرضا طالب پور M364 0 20 20 45 0                   48
شاهپور شاهپوری M364                              -  
دلارام رحمانی M364 0 20 20 50 0                   50
حامد امینی M364 90 18 20 45 87                   91
بهناز جلدی M364                              -  
                                   -  
مونا شکری M365 95 20 20 48 88                   96
یوسف جعفری M365 80 17 17 44 75                   82
آیدین فریدنژاد M365 85 19 15 45 67                   83
پریسا داوودی M365 0 0 0 0 0                    -  
شیما احمدی M365 89 17 18 40 80                   86
آنیتا کیا M365 95 19 18 48 97                   95
دلارام آیتی M365 0 19 0 0 0                   16
پرهام  نیکخواه M365 75 17 17 45 78                   81
سالار نیکدل M365 0 16 17 25 0                   36
شیوا ابراهیمی M365 90 20 20 45 95                   94
رادمهر امیری M365 80 16 0 40 58                   63
مریم صرف جو M365 96 19 20 49 95                   97
سوده انصاری M365 0 17 19 35 0                   42
احترام ملکیان M365 87 19 17 47 91                   90
شقاسق سلیمی M365 0 17 18 40 0                   43
دنیا صبوری M365 90 18 0 40 89                   73
                                   -  
زیبا مرادخانی M461 86 20 18 50 91                   92
مائده کدخدازاده M461 0 17 18 45 0                   44
لیلا واحد M461 87 17 18 50 70                   87
شراره رنجبر M461 0 18 17 50 0                   46
شروین طلاوری M461 90 18 18 45 93                   91
ملیکا نژادفر M461 0 17 17 45                     52
هانیه شاددل M461 0 17 17 45 0                   43
روشنک قزل باش M461 88 18 17 45 93                   89
حمیدرضا رقیب پرور M461 94 18 20 50 15                   82
عالمه قاسمی M461 0 20 0 45 0                   32
شهرزاد شیخ الاسلامی M461 0 17 17 47 0                   44
مریم راستکار M461 94 19 20 50 91                   96
رویا راستکار M461 92 19 20 50 91                   95
                                   -  
بهروز طاهری جوان M465 78 16 20 50 80                   86
مهشاد ماهپار M465 78 19 20 50 85                   89
مریم شاکری M465 0 17 0 0 0                   14
هومان خدرصلح M465 75 18 20 50 80                   87
مهراد نیکو M465 80 18 20 50 90                   90
آیدین نعمتی M465 90 19 10 50 90                   86
سپیده محمدرضایی لرکی M465 78 20 20 50 80                   89
کریم جمشیدی M465 0 17 20 50 90                   63
                                   -  
مهران  کوششکار M566 0 0 0 50 0                   17
شایان فتحی M566                              -  
شیما زاهدی M566 0 17 0 50 0                   31
آنیتا محرابی M566 90 18 50 50 90                118
فائزه رفیعی M566       50                     33
الهه فرزان مهر M566 0 16 0 50 0                   30
مهراد صفی لی M566 0 18 0 50 0                   32
مهدی دکتر ارسطو M566                              -  
ثمینه سربازی M566                              -  
مریم اردلان M566 95 19 50 50 90                121
نرگس اردلان M566 90 20 50 50 95                121
زهرا اردلان M566 0 18 50 50 0                   73
عرفان تنها M566 0 20 0 50 0                   33
                                   -  
جوانه خسروی CA276 94 18 18 50 98                   94
آرزو جلالیان CA276 98 19 20 50 98                   98
عاطفه بالاوند CA276 90 17 17 49 91                   90
عاطفه مولایی CA276 96 19 19 49 96                   96
مریم تقی نژاد CA276 94 18 18 50 95                   94