×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام آکادمی بیان برتر هستید

اتمام ظرفیت درحال اتمام ظرفیت کمتر از 50%، ظرفیت امکان ثبت نام

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) ۱۰ روز ۳۶ ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر ۸ نفر ۷۸۶۰۰۰ برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 27 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 15 نفر 680000 برو به جدول دوره
PTE 1 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 680000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 20 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros ٢٠ نفر 348000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros ٢٠ نفر 310000 برو به جدول دوره
Speaking/Listening Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 20 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ،لیسنینگ متمرکز بر تمرین IELTSbros ٢٠ نفر 368000 برو به جدول دوره
Online Workshops ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros ١٠٠ نفر 218000  برو به جدول دوره
IELTS Summit  ١ ماه و نیم  ٤٢ ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  ٨ نفر ۹۸۶۰۰۰  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi 1 ماه و 1 هفته ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ۲۱۰۰۰۰ تا ۱۸۹۰۰۰  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ۲۱۰۰۰۰ برو به جدول دوره

NewPTE / PTE دوره فوق ‌فشرده چهار استاد همزمان

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE P101 شنبه دو شنبه 17:00 - 21:00 1396/11/28 1396/12/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P102 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1396/11/30 1396/12/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P103 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/29 1396/12/27 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P104 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1396/12/03 1396/12/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
ویژه نوروز P105 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 6 680000
PTE P106 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/01/27 1397/02/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 14 680000

IELTS Summit (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IN101 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN102 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN103 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN104 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN105 هر روز 13:30 - 09:00 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN106 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN107 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000

NewWORKSHOPS / کارگاه های تشریحی تک مهارتی IELTS، متمرکز بر تمرین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Reading R14 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/05/18 1396/06/15 ونک استاد حامد محمدحسینی 17 0 245000
Reading R15 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1395/07/06 1396/08/03 ونک استاد حامد محمدحسینی 17 0 254000
Reading R16 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/08/24 1396/09/29 ونک استاد حامد محمدحسینی 18 0 254000
Reading R17 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1396/07/27 1396/09/02 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 17 0 254000
Reading R18 شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/27 1396/09/25 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 254000
Reading Practice Workshop R20 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1396/11/11 1396/12/09 ونک استاد حامد محمدحسینی -- 17 0 310000
Reading R21 شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/01 1397/02/29 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 18 310000
Speaking S14 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/05/09 1395/05/31 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی 17 0 245000
Speaking S15 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/06/20 1396/07/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی 17 0 254000
Speaking S16 دوشنبه 17:00 - 21:00 1395/07/25 1396/08/15 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی _ 18 0 254000
Speaking S17 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/09/13 1396/10/04 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی _ 18 0 310000
Speaking S18 دوشنبه 17:00 - 21:00 1395/10/26 1395/11/17 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking S19 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/10/06 1395/10/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking/Listening Practice Workshop SL20 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/11/16 1396/12/14 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 368000
Writing W07 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/07/03 1396/08/01 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 254000
Writing W11 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1395/04/08 1396/05/04 ونک استاد حامد محمدحسینی 17 0 245000
Speaking W12 شنبه 17:00 - 21:00 1395/04/11 1396/05/07 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 245000
Writing W13 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/05/02 1396/05/30 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 18 0 245000
Writing W14 شنبه 17:00 - 21:00 1396/05/28 1396/07/01 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 245000
Writing W15 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1396/06/16 1396/07/13 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 254000
Writing W16 شنبه 17:00 - 21:00 1396/07/22 1396/08/20 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی _ 20 0 254000
Writing W17 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/08/17 1396/09/22 ونک استاد حامد محمدحسینی 17 0 310000
Writing W18 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1396/09/09 1395/10/15 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 310000
Writing W20 دوشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/04 1396/11/09 سعادت آباد در حال بررسی -- 20 0 310000
Writing Production Workshop W21 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/05 1396/12/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing W22 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/01/30 1397/03/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 17 348000

NewOnline Workshops (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Reading Practice Workshop OR5 دو شنبه پنج شنبه 15:00 - 15:00 1396/11/12 1396/12/07 آنلاین استاد حامد محمدحسینی -- 100 0 218000
Speaking/Listening Practice Workshop OSL5 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1396/11/11 1396/12/05 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی -- 100 0 218000
Writing Production Workshop OW5 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1396/11/10 1396/12/06 آنلاین استاد حامد محمدحسینی 100 0 218000

IELTS Summit / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0125 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/05/04 1396/06/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0126 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1396/05/01 1396/06/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0127 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/05/07 1396/06/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0128 دو شنبه پنج شنبه 09:30 - 17:30 1396/05/09 1396/06/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0129 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1396/05/10 1396/06/26 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0130 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1395/05/22 1396/07/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0131 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1395/05/30 1395/07/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IS0132 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1395/05/30 1395/07/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0133 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1395/06/15 1395/08/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0134 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1395/06/23 1395/08/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0135 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1395/06/28 1396/08/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0136 جمعه 09:00 - 14:00 1396/06/31 1396/09/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0137 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/05 1396/08/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0138 دو شنبه پنج شنبه 09:30 - 12:30 / 17:30 - 20:30 1396/07/20 1396/09/09 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0139 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/07/15 1396/09/01 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0140 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/07/22 1396/09/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0141 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1396/07/30 1396/09/19 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0142 جمعه 09:00 - 14:00 1396/08/05 1396/10/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0143 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/08/06 1396/09/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0144 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/03 1396/09/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0145 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/14 1396/10/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0146 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/08/20 1396/10/13 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0147 دو شنبه پنج شنبه 09:30 - 12:30 / 17:30 - 20:30 1396/08/22 1396/10/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس - 8 0 986000
IELTS IS0148 شنبه چهارشنبه 13:30 - 16:30 1396/09/01 1396/10/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0149 یکشنبه سه شنبه 13:30 - 16:30 1396/09/05 1396/10/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0150 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/07 1396/10/26 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0151 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1396/09/09 1396/10/28 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0152 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1396/09/12 1396/11/01 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0153 شنبه چهارشنبه 13:30 - 16:30 1396/09/22 1396/11/11 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0154 جمعه 09:00 - 14:00 1396/09/24 1396/11/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0155 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/06 1396/11/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0156 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/09 1396/11/28 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0157 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1396/10/10 1396/12/06 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0158 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/10/16 1396/12/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0159 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/30 1396/12/19 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0160 جمعه 09:00 - 14:00 1396/10/22 1396/12/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0161 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1396/10/26 1396/12/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0162 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1396/11/02 1396/12/21 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0163 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/11/04 1396/12/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0164 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1396/11/05 1396/12/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0165 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/22 1397/03/19 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0166 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/21 1397/03/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0167 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/01/28 1397/03/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 6 986000
IELTS IS0168 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/11/11 1396/12/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0169 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1396/11/21 1396/12/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IS0170 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/01/27 1397/03/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 8 986000
IELTS IV0218 جمعه 09:00 - 14:00 1396/04/09 1396/06/03 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0219 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/04/10 1397/05/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0220 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/04/20 1396/06/05 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0221 جمعه 09:00 - 14:00 1396/04/23 1396/06/17 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0222 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/04/27 1396/06/12 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0223 جمعه 09:00 - 14:00 1396/05/06 1396/06/31 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0224 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1396/05/02 1396/06/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0225 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1396/05/23 1396/07/15 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0226 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/05/15 1396/06/28 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0227 جمعه 09:00 - 14:00 1396/05/20 1396/07/14 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 966000
IELTS IV0228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/05/28 1396/07/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0229 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/06/22 1396/08/10 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0230 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1396/07/10 1396/08/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0231 جمعه 09:00 - 14:00 1396/06/17 1396/08/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0232 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/02 1396/08/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0233 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/02 1396/09/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0234 دو شنبه پنج شنبه 09:30 - 12:30 / 17:30 - 20:30 1396/08/04 1396/09/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0235 جمعه 09:00 - 14:00 1396/07/28 1396/10/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0236 جمعه 09:00 - 14:00 1396/08/19 1396/11/06 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0237 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/01 1396/10/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس - 8 0 986000
IELTS IV0238 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/07 1396/10/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0239 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/18 1396/11/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0240 دو شنبه پنج شنبه 09:30 - 12:30 / 17:30 - 20:30 1396/10/04 1396/11/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0241 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/05 1396/11/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0242 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1396/10/18 1396/12/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0243 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/24 1396/12/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0244 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/12/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0245 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/11/01 1396/12/22 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0247 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/03/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 5 986000
IELTS IV0248 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/11/21 1396/12/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس 8 0 986000
IELTS IV0249 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/03/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 8 986000

PreIELTS (WiKi)/دوره های پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA011 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 10 بهمن 10 0 195000
Intro A CA014 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/12/10 1397/01/30 سعادت آباد استاد دانیالی 16 فروردین 12 6 195000
Intro A CA051 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد مقیمی پور 8 آذر 15 0 195000
Intro A CA095 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 سعادت آباد استاد کریمیان 26 مهر 15 0 179000
C1A CA115 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد کریمیان 15 اسفند 10 0 195000
C1A CA151 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 15 بهمن 15 0 195000
C1A CA155 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/08/25 1396/09/23 سعادت آباد استاد اسدی 9 آذر 15 0 195000
C1A CA187 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/06/11 1396/07/12 سعادت آباد استاد تقوی 25 شهریور 15 0 179000
C1A CA192 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد رسولی 25 مهر 13 0 179000
C1A CA199 جمعه 09:00 - 14:00 1396/07/21 1396/08/19 سعادت آباد استاد بایقره 5 آبان 15 0 158000
C2A CA217 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد سیف چی 19 اسفند 15 9 195000
C2A CA252 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد تقوی 7 آذر 15 0 195000
C2A CA255 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/11/05 1396/12/03 سعادت آباد استاد دانیالی 19 بهمن 15 0 195000
C2A CA284 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/06/11 1396/07/12 سعادت آباد استاد رسولی 29 شهریور 15 0 179000
C2A CA287 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد در حال بررسی 4 آذر 15 0 195000
C2A CA288 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/06/11 1396/07/12 سعادت آباد استاد بایقره 22 شهریور 13 0 179000
C2A CA292 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد عمادی 5 دی 15 0 195000
C2A CA293 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد رسولی 1 آذر 13 0 195000
C2A CA295 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد بایقره 19 اسفند 15 0 195000
C2A CA299 جمعه 09:00 - 14:00 1395/10/09 1396/11/06 سعادت آباد استاد مقدم 22 دی 15 0 195000
C3A CA312 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد رسولی 15 اسفند 15 0 195000
C3A CA354 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 ونک استاد بایقره 7 آذر 10 0 195000
C3A CA356 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد رسولی 15 بهمن 15 0 195000
C3A CA384 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد ذوالقدر 8 آذر 15 0 195000
C3A CA387 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد ذوالقدر 11 بهمن 15 0 195000
C3A CA388 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد جعفری 8 آذر 12 0 195000
C3A CA392 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد مقیمی پور 15 اسفند 15 3 195000
C3A CA393 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد امینی 11 بهمن 13 0 195000
C3A CA394 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/08/22 1396/09/20 سعادت آباد استاد مقدم 13 آذر 15 0 195000
C3A CA396 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد در حال بررسی 9 دی 15 0 195000
C3A CA397 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد رسولی 30 مهر 15 0 189000
C3A CA398 جمعه 09:00 - 14:00 1396/07/21 1396/08/19 سعادت آباد استاد افرا 12آبان 15 0 179000
C3A CA399 جمعه 09:00 - 14:00 1397/01/17 1397/02/14 سعادت آباد در حال بررسی 31 فروردین 15 14 195000
C4A CA453 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد عربیان 8 آذر 15 0 195000
C4A CA454 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 ونک استاد حصاری 8 بهمن 10 0 195000
C4A CA466 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد اصغری 23 مهر 15 0 189000
C4A CA476 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/09/12 1396/10/10 ونک در حال بررسی 26 آذر 10 0 195000
C4A CA484 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد رسولی 14 بهمن 15 0 195000
C4A CA488 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد جعفری 14 بهمن 12 0 195000
C4A CA491 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد طلوعی 25 مهر 15 0 189000
C4A CA494 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/11/02 1396/11/30 سعادت آباد استاد حصاری 9 بهمن 15 0 195000
C4A CA496 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد امینی 16 اسفند 15 1 195000
C4A CA497 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد کریمیان 3 دی 15 0 195000
C4A CA498 جمعه 09:00 - 14:00 1396/10/08 1396/11/06 سعادت آباد استاد اسدی 29 دی 12 0 195000
Intro B CB011 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد مقیمی پور 20 اسفند 12 0 195000
Intro B CB051 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد مقیمی پور 13 دی 12 0 195000
Intro B CB089 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/06/11 1396/07/12 سعادت آباد در حال بررسی 1 مهر 12 0 179000
Intro B CB092 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد بایقره 2 مهر 10 0 179000
Intro B CB095 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد کریمیان 11 آذر 15 0 195000
C1B CB151 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد عمادی 19 فروردین 15 0 195000
C1B CB155 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/09/30 1396/10/28 سعادت آباد استاد بایقره 14 دی 15 0 195000
C1B CB187 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 سعادت آباد استاد تقوی 29 مهر 15 0 179000
C1B CB192 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد رسولی 12 آذر 15 0 195000
C1B CB195 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 18 بهمن 15 0 195000
C1B CB199 جمعه 09:00 - 14:00 1396/09/03 1396/10/01 سعادت آباد استاد بایقره 24آذر 12 0 195000
C2B CB212 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد کریمیان 17 بهمن 12 0 195000
C2B CB255 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/12/10 1397/01/30 سعادت آباد استاد حریرپوش 23 فروردین 15 0 195000
C2B CB256 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد رسولی 10 دی 15 0 195000
C2B CB284 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 سعادت آباد استاد رسولی 6 آبان 15 0 179000
C2B CB287 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد در حال بررسی 13 دی 15 0 195000
C2B CB288 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 سعادت آباد استاد بایقره 3 آبان 13 0 179000
C2B CB292 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد عمادی 15 بهمن 15 0 195000
C2B CB293 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد رسولی 9 دی 13 0 195000
C2B CB296 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد در حال بررسی 11 آذر 15 0 195000
C2B CB299 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/20 1396/12/18 سعادت آباد استاد مقدم 11 اسفند 15 0 195000
C3B CB354 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 ونک استاد حصاری 5 دی 10 0 195000
C3B CB356 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد عمادی 19 فروردین 15 1 195000
C3B CB366 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد حسینی 28 شهریور 14 0 189000
C3B CB367 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد تقوی 28 شهریور 13 0 189000
C3B CB376 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/08/07 1396/09/07 ونک استاد حریرپوش 23 آبان 10 0 195000
C3B CB384 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد ذوالقدر 16 دی 15 0 195000
C3B CB387 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد ذوالقدر 16 اسفند 15 0 195000
C3B CB388 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/06/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد امینی 16 دی 12 0 195000
C3B CB390 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/06/13 1396/07/10 سعادت آباد استاد جعفری 3 مهر 10 0 189000
C3B CB391 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد کریمیان 21 شهریور 10 0 189000
C3B CB393 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد امینی 19 اسفند 13 0 195000
C3B CB394 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/09/27 1396/10/25 سعادت آباد استاد مقدم 11 دی 15 0 195000
C3B CB396 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد میکائیلی 18 بهمن 15 0 195000
C3B CB397 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد رسولی 14 آذر 15 0 195000
C3B CB398 جمعه 09:00 - 14:00 1396/09/03 1396/10/01 سعادت آباد استاد افرا 10 آذر 12 0 195000
C4B CB453 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد در حال بررسی 16 دی 15 0 195000
C4B CB454 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 ونک استاد حصاری 20 اسفند 10 4 195000
C4B CB462 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/06/11 1396/07/12 سعادت آباد استاد ذوالقدر 1 مهر 13 0 189000
C4B CB466 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد اصغری 19 آذر 15 0 195000
C4B CB467 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد طلوعی 7 آذر 13 0 195000
C4B CB484 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد رسولی 18 فروردین 15 1 195000
C4B CB486 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد بایقره 26 شهریور 14 0 189000
C4B CB488 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد حریرپوش 15 فروردین 12 1 195000
C4B CB490+ یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد تقوی 2 مهر 10 0 189000
C4B CB491 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد طلوعی 12 آذر 13 0 195000
C4B CB494 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/12/07 1397/01/23 سعادت آباد استاد حصاری 20 فروردین 15 0 195000
C4B CB497 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد رسولی 15 بهمن 15 0 195000
C4B CB498 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/13 1396/12/11 سعادت آباد استاد اسدی 27 بهمن 12 0 195000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M113 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد طلوعی 24 بهمن 12 0 210000
Max1 M116 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد محمد پور 16 اسفند 12 0 210000
Max1 M117 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد در حال بررسی 19 فروردین 12 12 210000
Max1 M153 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد اسدی 18 بهمن 15 0 210000
Max1 M154 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد ذوالقدر 13 اسفند 15 0 210000
Max1 M155 جمعه 09:00 - 14:00 1397/01/17 1397/02/14 سعادت آباد استاد بهمنی 24 فروردین 12 9 195000
Max1 M166 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد رسولی 10 دی 15 0 210000
Max1 M167 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد در حال بررسی 10 دی 15 0 210000
Max1 M185 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد رسولی 21 شهریور 10 0 189000
Max1 M186 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/06/11 1396/07/12 ونک استاد جعفری 29 شهریور 10 0 189000
Max1 M187 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد تقوی 2 آبان 15 0 189000
Max1 M188 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 سعادت آباد استاد بهمنی 26 مهر 15 0 189000
Max1 M189 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد بهمنی 2 آبان 15 0 189000
Max1 M190 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد ذوالقدر 30 آبان 10 0 210000
Max1 M191 جمعه 09:00 - 14:00 1396/07/21 1396/08/19 سعادت آباد استاد مقدم 28 مهر 13 0 179000
Max1 M192 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/08/08 1396/09/09 سعادت آباد استاد ترکی 29 آبان 15 0 189000
Max1 M193 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد احمدی 9 دی 15 0 210000
Max1 M194 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد عمادی 10 دی 13 0 210000
Max2 M213 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد عمادی 20 اسفند 12 8 210000
Max2 M253 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد محمدی 16 اسفند 15 13 210000
Max2 M265 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد محمدی 17 بهمن 15 0 210000
Max2 M266 جمعه 09:00 - 14:00 1396/06/17 1396/07/21 سعادت آباد استاد امینی 31 شهریور 15 0 179000
Max2 M266+ جمعه 09:00 - 14:00 1396/06/17 1396/07/21 سعادت آباد استاد مقدم 24 شهریور 15 0 189000
Max2 M267 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد محمدی 17 بهمن 15 0 210000
Max2 M274 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/03/21 1396/04/20 ونک استاد امیرعلی حسینی 11 تیر 10 0 179000
Max2 M284 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد مقدم 4 مهر 13 0 189000
Max2 M285 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد مقدم 2 آبان 10 0 189000
Max2 M286 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 ونک استاد ذوالقدر 29 مهر 10 0 189000
Max2 M287 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد صبوری 5 آذر 15 0 210000
Max2 M288 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد امینی 18 آذر 15 0 210000
Max2 M289 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد اسدی 7 آذر 15 0 210000
Max2 M290 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد طلوعی 19 دی 12 0 210000
Max2 M291 جمعه 09:00 - 14:00 1396/09/03 1396/10/01 سعادت آباد استاد مقدم 17 آذر 12 0 195000
Max2 M292 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/09/20 1396/10/18 سعادت آباد استاد امینی 11 دی 15 0 210000
Max2 M294 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد بهمنی 8 بهمن 13 0 210000
Max3 M350 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد ذوالقدر 2 مهر 10 0 189000
Max3 M355 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد امینی 14 فروردین 13 6 210000
Max3 M366 جمعه 09:00 - 14:00 1396/07/28 1396/09/03 سعادت آباد استاد مایکل 12 آبان 15 0 179000
Max3 M367 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد رسولی 21 فروردین 15 13 210000
Max3 M370 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/25 1396/10/23 ونک استاد بهمنی 16 دی 10 0 210000
Max3 M384 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد ذوالقدر 7 آبان 13 0 189000
Max3 M385 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد مایکل 5 آذر 12 0 210000
Max3 M386 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 ونک استاد اسدی 11 آذر 11 0 210000
Max3 M387 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد صبوری 12 دی 15 0 210000
Max3 M388 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد جعفری 20 دی 12 0 210000
Max3 M389 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد امینی 12 دی 15 0 210000
Max3 M390 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد عمادی 15 بهمن 12 0 210000
Max3 M391 جمعه 09:00 - 14:00 1396/10/08 1396/11/06 سعادت آباد استاد مایکل 22 دی 12 0 195000
Max3 M392 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/10/28 1396/11/26 سعادت آباد استاد ذوالقدر 2 بهمن 15 0 210000
Max4 M430 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/03/17 1396/04/19 سعادت آباد استاد مایکل 12 تیر 15 0 179000
Max4 M464 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/06/13 1396/07/10 سعادت آباد در حال بررسی 27 شهریور 10 0 189000
Max4 M466 جمعه 09:00 - 14:00 1396/09/10 1396/10/08 سعادت آباد استاد ذوالقدر 24آذر 15 0 195000
Max4 M470 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد امینی 2 مهر 12 0 189000
Max4 M471 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 ونک استاد دانیالی 7 بهمن 10 0 210000
Max4 M484 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد در حال بررسی 30 آبان 14 0 210000
Max4 M485 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/09/26 1396/10/24 سعادت آباد استاد مایکل 17 دی 13 0 210000
Max4 M487 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد امینی 10 بهمن 15 0 210000
Max4 M488 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد میکائیلی 14 بهمن 12 0 210000
Max4 M489 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد امینی 10 بهمن 15 0 210000
Max4 M490 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد بهمنی 19 فروردین 14 14 210000
Max4 M491 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/13 1396/12/11 سعادت آباد استاد مایکل 4 اسفند 12 2 195000
Max4 M492 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/12/07 1397/01/23 سعادت آباد استاد محمدی 20 فروردین 15 6 210000
Max5 M550 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/08/21 1396/09/21 سعادت آباد استاد امینی 19 آذر 12 0 210000
Max5 M561 شنبه چهارشنبه 09:00 - 12:00 1396/06/11 1396/07/12 سعادت آباد استاد صبوری 5 مهر 10 0 189000
Max5 M566 جمعه 09:00 - 14:00 1396/10/15 1396/11/13 سعادت آباد استاد صبوری 6 بهمن 15 0 195000
Max5 M567 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/06/12 1396/07/11 سعادت آباد استاد مایکل 4 مهر 8 0 189000
Max5 M570 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/07/16 1396/08/14 سعادت آباد استاد مایکل 9 آبان 13 0 189000
Max5 M570+ شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/07/15 1396/08/13 سعادت آباد استاد مایکل 10 آبان 13 0 189000
Max5 M571+ شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/08/20 1396/09/22 سعادت آباد استاد مایکل 18 آذر 12 0 210000
Max5 M585 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد مایکل 24 بهمن 13 0 210000
Max5 M587 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد میکائیلی 20 اسفند 15 14 210000
Max5 M589 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد در حال بررسی 21 فروردین 15 14 210000
Max5 M591 جمعه 09:00 - 14:00 1397/01/17 1397/02/14 سعادت آباد در حال بررسی 7 اردیبهشت 12 12 195000
Max6 M601 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/09/25 1396/10/23 سعادت آباد استاد مایکل 20 دی 12 0 210000
Max6 M601+ شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد مایکل 21 بهمن 12 0 210000
Max6 M666 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/20 1396/12/18 سعادت آباد استاد امینی 11 اسفند 15 0 195000
Max6 M685 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد مایکل 21 فروردین 13 4 210000

درس هنوز ارائه نشده است

دانشجو عزیز بیان برتر، مهلت تکمیل فرم دو برنده خوش شانس تحصیل در کانادا از ساعت 12 نیمه شب پنجشنبه به اتمام رسیده است.

لطفا نام کاربری (کد ملی) را به صورت صحیح وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید.
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
لطفا محدوده منزل خود را وارد نمایید
لطفا محدوده محل کار خود را وارد نمایید
جنسیت:
لطفا جنسیت خود را وارد نمایید
تاریخ تولد:
/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
مقطع تحصیلی:
Invalid Input
کشور مقصد:
Invalid Input
طریقه آشنایی :
Invalid Input

منشور اخلاقی و انضباطی موسسه فرهنگی آموزشی (VIP)
موسسه فرهنگی آموزشی بیان برتر با توجه به اهمیت دوره های آموزشی خود، عدم رعایت مسائل انضباطی و مقررات آموزشی را باعث ایجاد بی نظمی و پایین آمدن بازدهی کلاس می داند که در نتیجه منجر به عدم بهره گیری کافی زبان آموزان می شود. لذا آیین نامه انضباطی این مرکز جهت اطلاع رسانی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که رعایت تمامی موارد آن برای داوطلبین عزیز الزامی است و در صورت عدم رعایت، موسسه محق خواهد بود بدون هیچ توضیحی و بدون برگشت هیچ وجهی، زبان آموز خاطی را از ادامه شرکت در کلاس ها منع کند.

1.رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، اساتید و دیگر کارکنان دوره های آموزشی
2.سعی شایسته در یادگیری، تحصیل و اطاعت از دستورهای آموزشی و تربیتی
3.رعایت موازین اخلاقی، حفظ حجاب و شئونات اسلامی، حضور به موقع در محل برگزاری کلاس ها و خروج آن در پایان ساعت آموزشی، پرهیز از تجمع در راهروها و محیط مقابل ساختمان محل برگزاری کلاس ها
4.جهت حفظ انضباط آموزشی موسسه، غیبت بیش از سه جلسه در کلاس ها بدون هماهنگی به معنای انصراف از حضور در کلاس ها تلقی می شود.
5.پنج دقیقه قبل از شروع کلاس ها داوطلب ملزم به حضور در محل تشکیل کلاس ها می باشد. (از آوردن همراه هنگام تشکیل کلاس های درسی جداً خودداری فرمایید).
6.تسویه حساب مالی داوطلبان می بایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس به صورت کامل انجام شود. در غیراین صورت موسسه جهت منع حضور داوطلب در کلاسها، محق و مختار خواهد بود. تبصره: درصورت وجود شرایط خاص پرداخت برای زبان آموز، نحوه پرداخت در قبض رسید درج می گردد.
مهم: مدارک و شهریه دریافتی تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد.
تبصره 1: درصورت انصراف زبان آموز به هردلیل پس از ثبت نام، بیش از 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 10 درصد، 10 الی 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 20 درصد، کمتر از 10 روز کاری مانده تا شروع کلاس پس از کسر 30 درصد از کل شهریه، مابقی شهریه عودت داده میشود و پس از شروع کلاس ها تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی عودت نخواهد شد. تبصره 2: در راستای احترام به عقاید زبان آموزان، چنانچه بیش از 50 درصد زبان آموزان به استناد فرم نظرسنجی موسسه فقط تا جلسه سوم برگزاری کلاس، نسبت به نحوه تدریس مدرس دوره معترض باشند، موسسه متعهد میگردد بلافاصله نسبت به تعویض مدرس اقدام نماید. بدیهی است درخواست پس از نظرسنجی جلسه سوم منجر به تعویض استاد نخواهد شد.    تبصره 3: تشکیل حتی یک جلسه از یک درس در هرکلاس، حتی بدون حضور زبان آموز به منزله شروع کلاس ها می باشد.
تبصره 4: انتقال هزینه کلاس به هر دلیل و مشکلی از سمت زبان آموز به ترم یا ترم های آتی امکان پذیر نمی باشد.
7.مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی، پس از شروع کلاس ها صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه با توجه به عدم امکان جایگزینی در کلاس شروع شده، هیچ گونه تعهدی در ارتباط با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.
8.قابلیت جابجایی و انتقال به روزهای دیگر غیر از روزهای مشخص شده در فرم ثبت نام برای دانشجو وجود ندارد.

Untitled Box