×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام آکادمی بیان برتر هستید

امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit  1 ماه و نیم  45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 986000  برو به جدول دوره
IELTS Summit(فشرده)  2 هفته 40 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 890000  برو به جدول دوره
PTE 1 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 680000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 348000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 348000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 310000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 10 نفر 214000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 10 نفر 231000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 10 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 786000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 27 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 15 نفر 680000 برو به جدول دوره

NewOnline Workshops (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Writing Workshop OW6 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/04/17 1397/05/28 آنلاین استاد حامد محمدحسینی 100 98 310000
Speaking Workshop OS6 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/04/16 1397/05/27 آنلاین استاد میلاد محمد حسینی 100 98 310000

NewPTE / PTE دوره فوق ‌فشرده چهار استاد همزمان

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE P101 شنبه دو شنبه 17:00 - 21:00 1396/11/28 1396/12/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P102 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1396/11/30 1396/12/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P103 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/29 1396/12/27 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
PTE P104 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1396/12/03 1396/12/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 15 0 680000
ویژه نوروز P105 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 19 0 680000
PTE P106 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/01/27 1397/02/19 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P107 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/02/13 1397/03/03 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P108 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/02/26 1397/03/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P109 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/03/10 1397/04/01 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P110 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/03/07 1397/04/04 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P111 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/03/28 1397/04/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P112 پنج شنبه جمعه 13:00 - 17:00 / 09:00 - 13:00 1397/04/07 1397/04/28 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0 680000
PTE P113 دو شنبه چهارشنبه 13:00 - 17:00 1397/04/13 1397/05/08 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 15 680000
PTE P114 دو شنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1397/04/25 1397/05/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 11 680000

NewWORKSHOPS / کارگاه های تشریحی تک مهارتی IELTS، متمرکز بر تمرین

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Reading Workshop R20 چهار شنبه 17:30 - 20:30 1396/11/11 1396/12/09 ونک استاد حامد محمدحسینی -- 17 0 310000
Reading R21 شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/01 1397/02/29 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی 20 0 310000
Reading R22 شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/19 1397/04/23 سعادت آباد استاد صدرحسینی -- 20 0 310000
Speaking S18 دوشنبه 17:00 - 21:00 1395/10/26 1395/11/17 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking S19 چهار شنبه 17:00 - 21:00 1396/10/06 1395/10/28 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 310000
Speaking S21 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/02/10 1397/02/31 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 348000
Speaking S22 دوشنبه 17:00 - 21:00 1397/04/11 1397/05/08 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 16 348000
Speaking/Listening Practice Workshop SL20 دوشنبه 17:00 - 21:00 1396/11/16 1396/12/14 سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی -- 20 0 368000
Writing W20 دوشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/04 1396/11/09 سعادت آباد در حال بررسی -- 20 0 310000
Writing Workshop W21 پنج شنبه 09:00 - 13:00 1396/11/05 1396/12/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing W22 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/01/30 1397/03/03 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W23 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/11 1397/03/22 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 15 0 348000
Writing Workshop W24 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1397/03/10 1397/04/21 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 20 0 348000
Writing Workshop W25 سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/12 1397/05/16 سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی -- 15 8 348000

IELTS Summit / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0159 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/30 1396/12/19 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0165 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/22 1397/03/19 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0166 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/21 1397/03/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0167 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/01/28 1397/03/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0170 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/01/27 1397/03/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0171 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/03/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0172 جمعه 09:00 - 14:00 1397/01/24 1397/04/01 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IS0173 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/03/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0174 جمعه 09:00 - 14:00 1397/02/07 1397/04/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0175 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/02/11 1397/04/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0176 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/02/13 1397/04/04 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0177 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/02/19 1397/04/13 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0178 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/03/02 1397/04/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0179 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/12 1397/04/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0180 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/20 1397/05/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0181 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 13:00 1397/03/19 1397/04/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 890000
IELTS IS0182 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/03/30 1397/05/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0183 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/04/04 1397/05/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0184 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/04/10 1397/05/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0185 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/08 1397/06/09 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IS0186 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/04/20 1397/05/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9 986000
IELTS IV0247 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/03/23 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0249 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/03/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 986000
IELTS IV0250 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/02/15 1397/03/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0251 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/02/09 1397/03/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0252 جمعه 09:00 - 14:00 1397/02/21 1397/04/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0253 جمعه 09:00 - 14:00 1397/03/18 1397/05/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0254 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/03/07 1397/05/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0255 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/01 1397/06/02 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0256 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/02 1397/05/24 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0 986000
IELTS IV0257 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/09 1397/06/03 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 7 986000
IELTS IV0258 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/04/11 1397/06/05 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 7 986000
IELTS IV0259 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/12 1397/06/04 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9 986000

PreIELTS (WiKi)/دوره های پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA011 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 10 بهمن 10 0 195000
Intro A CA014 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/12/10 1397/01/30 سعادت آباد استاد دانیالی 16 فروردین 12 0 195000
Intro A CA018 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد باباخانیان 5 اردیبهشت 10 0 214000
Intro A CA025 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد قندیل 20 تیر 10 2 214000
C1A CA111 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 9 اردیبهشت 12 0 195000
C1A CA114 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/03/10 1397/04/07 سعادت آباد استاد حریرپوش 17 خرداد 15 0 214000
C1A CA115 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد کریمیان 15 اسفند 10 0 195000
C1A CA118 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد بایقره 16 تیر 14 0 214000
C1A CA120 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد قندیل 9 اردیبهشت 15 0 214000
C1A CA123 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 19 خرداد 10 0 214000
C1A CA151 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 15 بهمن 15 0 195000
C2A CA211 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد قجاوند 17 تیر 15 1 214000
C2A CA215 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد اجتهادی 8 خرداد 14 0 214000
C2A CA217 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد سیف چی 19 اسفند 15 0 195000
C2A CA220 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد مقیمی پور 17 تیر 15 6 214000
C2A CA226 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 ونک استاد حریرپوش 19 خرداد 8 0 214000
C2A CA251 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد حصاری 11 اردیبهشت 15 0 214000
C2A CA255 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/11/05 1396/12/03 سعادت آباد استاد دانیالی 19 بهمن 15 0 195000
C2A CA295 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد بایقره 19 اسفند 15 0 195000
C2A CA299 جمعه 09:00 - 14:00 1395/10/09 1396/11/06 سعادت آباد استاد مقدم 22 دی 15 0 195000
C3A CA312 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد رسولی 15 اسفند 15 0 195000
C3A CA317 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد فتحی 12 خرداد 15 0 214000
C3A CA319 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد رسولی 19 اردیبهشت 12 0 195000
C3A CA320 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد رسولی 13 خرداد 14 0 214000
C3A CA324 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد رسولی 13 خرداد 15 0 214000
C3A CA351 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد قندیل 19 تیر 15 1 214000
C3A CA355 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/01/30 1397/02/27 سعادت آباد استاد حریرپوش 20 اردیبهشت 15 0 195000
C3A CA356 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد رسولی 15 بهمن 15 0 195000
C3A CA387 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد ذوالقدر 11 بهمن 15 0 195000
C3A CA392 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد مقیمی پور 15 اسفند 15 0 195000
C3A CA393 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد امینی 11 بهمن 13 0 195000
C3A CA395 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد درستی 9 خرداد 15 0 214000
C3A CA399 جمعه 09:00 - 14:00 1397/01/17 1397/02/14 سعادت آباد استاد بایقره 31 فروردین 15 0 195000
C4A CA412 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد کریمیان 20 خرداد 15 0 214000
C4A CA419 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد محمد پور 20 تیر 15 5 214000
C4A CA421 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد احمدیان 15 اردیبهشت 15 0 214000
C4A CA422 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد مقیمی پور 20 خرداد 12 0 214000
C4A CA454 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 ونک استاد حصاری 8 بهمن 10 0 195000
C4A CA455 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/04/14 1397/05/11 سعادت آباد استاد بهمنی 28 تیر 15 6 214000
C4A CA456 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد عمادی 9 اردیبهشت 15 0 214000
C4A CA484 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد رسولی 14 بهمن 15 0 195000
C4A CA487 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد مقیمی پور 8 اردیبهشت 15 0 195000
C4A CA488 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد جعفری 14 بهمن 12 0 195000
C4A CA492 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد مرادی 8 خرداد 15 0 214000
C4A CA493 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد اسدی 8 اردیبهشت 13 0 195000
C4A CA494 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1396/11/02 1396/11/30 سعادت آباد استاد حصاری 9 بهمن 15 0 195000
C4A CA496 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد امینی 16 اسفند 15 0 195000
C4A CA498 جمعه 09:00 - 14:00 1396/10/08 1396/11/06 سعادت آباد استاد اسدی 29 دی 12 0 195000
C4A CA499 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/01 1397/04/29 سعادت آباد استاد باباخانیان 15 تیر 15 4 214000
Intro B CB011 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد مقیمی پور 20 اسفند 12 0 195000
Intro B CB014 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/02/06 1397/03/03 سعادت آباد استاد دانیالی 27 اردیبهشت 12 0 214000
Intro B CB018 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد باباخانیان 23 خرداد 10 0 214000
C1B CB111 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد بایقره 22 خرداد 12 0 214000
C1B CB114 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/04/14 1397/05/11 سعادت آباد استاد حریرپوش 4 مرداد 12 5 214000
C1B CB115 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد کریمیان 18 اردیبهشت 10 0 195000
C1B CB120 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد قندیل 27 خرداد 12 0 214000
C1B CB123 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد شیخ الاسلامی 23 تیر 14 10 214000
C1B CB151 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد عمادی 19 فروردین 15 0 195000
C1B CB195 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد حریرپوش 18 بهمن 15 0 195000
C2B CB212 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد کریمیان 17 بهمن 12 0 195000
C2B CB215 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد اجتهادی 24 تیر 15 0 214000
C2B CB217 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد سیف چی 19 اردیبهشت 15 0 214000
C2B CB220 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد بایقره 18 اردیبهشت 12 0 195000
C2B CB251 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد حصاری 29 خرداد 15 0 214000
C2B CB255 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1396/12/10 1397/01/23 سعادت آباد استاد حریرپوش 16 فروردین 15 0 195000
C2B CB292 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد عمادی 15 بهمن 15 0 195000
C2B CB295 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد بایقره 15 اردیبهشت 15 0 195000
C2B CB299 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/20 1396/12/18 سعادت آباد استاد مقدم 11 اسفند 15 0 195000
C3B CB312 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد رسولی 23 اردیبهشت 15 0 195000
C3B CB317 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد فتحی 27 تیر 14 11 214000
C3B CB319 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد رسولی 19 خرداد 15 0 214000
C3B CB320 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد رسولی 26 تیر 15 0 214000
C3B CB322 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد عمادی 23 اردیبهشت 12 0 214000
C3B CB324 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد رسولی 24 تیر 15 11 214000
C3B CB355 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/03/03 1397/03/31 سعادت آباد استاد امینی 24 خرداد 12 0 214000
C3B CB356 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد عمادی 19 فروردین 15 0 195000
C3B CB387 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد ذوالقدر 16 اسفند 15 0 195000
C3B CB392 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد مقیمی پور 18 اردیبهشت 15 0 195000
C3B CB393 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد امینی 19 اسفند 13 0 195000
C3B CB395 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد درستی 27 تیر 15 0 214000
C3B CB396 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد میکائیلی 18 بهمن 15 0 195000
C3B CB399 جمعه 09:00 - 14:00 1397/02/21 1397/03/18 سعادت آباد استاد بایقره 11 خرداد 15 0 214000
C4B CB412 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد کریمیان 19 تیر 13 5 214000
C4B CB421 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد احمدیان 23 خرداد 15 0 214000
C4B CB422 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد مقیمی پور 17 تیر 13 0 214000
C4B CB426 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقیمی پور 27 تیر 12 9 214000
C4B CB454 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 ونک استاد حصاری 20 اسفند 10 0 195000
C4B CB456 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد عمادی 20 خرداد 15 0 214000
C4B CB484 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد رسولی 18 فروردین 15 0 195000
C4B CB487 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد امینی 30 خرداد 15 0 214000
C4B CB488 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد حریرپوش 15 فروردین 12 0 195000
C4B CB492 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد حصاری 26 تیر 15 9 214000
C4B CB493 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد محمد پور 30 خرداد 12 0 214000
C4B CB494 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/12/07 1397/01/27 سعادت آباد استاد حصاری 20 فروردین 15 0 195000
C4B CB496 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد امینی 22 اردیبهشت 15 0 214000
C4B CB497 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد رسولی 15 بهمن 15 0 195000
C4B CB498 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/13 1396/12/11 سعادت آباد استاد اسدی 27 بهمن 12 0 195000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M113 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد طلوعی 24 بهمن 12 0 210000
Max1 M116 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد محمد پور 16 اسفند 12 0 210000
Max1 M117 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/12/13 1397/01/26 سعادت آباد استاد میکائیلی 19 فروردین 12 0 210000
Max1 M118 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد محمد پور 22 اردیبهشت 15 0 210000
Max1 M119 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد امینی 30 خرداد 15 0 231000
Max1 M120 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/01/30 1397/02/27 سعادت آباد استاد بهمنی 17 اردیبهشت 15 0 231000
Max1 M121 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 ونک استاد خوش روان 18 اردیبهشت 10 0 231000
Max1 M122 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد مقیمی پور 27 خرداد 12 0 231000
Max1 M123 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد عمادی 22 خرداد 12 0 231000
Max1 M124 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد در حال بررسی 30 تیر 13 0 231000
Max1 M125 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد رسولی 23 تیر 15 0 231000
Max1 M153 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد اسدی 18 بهمن 15 0 210000
Max1 M154 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد ذوالقدر 13 اسفند 15 0 210000
Max1 M155 جمعه 09:00 - 14:00 1397/01/17 1397/02/14 سعادت آباد استاد بهمنی 7 اردیبهشت 12 0 214000
Max1 M156 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد امینی 26 تیر 14 1 231000
Max2 M213 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد عمادی 20 اسفند 12 0 210000
Max2 M216 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد احمدیان 26 اردیبهشت 12 0 210000
Max2 M217 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد میکائیلی 16 اردیبهشت 15 0 231000
Max2 M218 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد جهانگیری 12 خرداد 14 0 231000
Max2 M219 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 16 تیر 13 9 231000
Max2 M220 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/03/03 1397/04/04 سعادت آباد استاد مقدم 21 خرداد 15 0 231000
Max2 M221 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 ونک استاد محمدی 27 خرداد 10 0 231000
Max2 M222 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد عمادی 24 تیر 14 11 231000
Max2 M253 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1396/12/02 1397/01/22 سعادت آباد استاد محمدی 16 اسفند 15 0 210000
Max2 M254 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد عمادی 16 اردیبهشت 15 0 210000
Max2 M255 جمعه 09:00 - 14:00 1397/02/21 1397/03/18 سعادت آباد استاد بهمنی 4 خرداد 12 0 214000
Max2 M265 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد محمدی 17 بهمن 15 0 210000
Max2 M266+ جمعه 09:00 - 14:00 1396/06/17 1396/07/21 سعادت آباد استاد مقدم 24 شهریور 15 0 189000
Max2 M267 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد محمدی 17 بهمن 15 0 210000
Max2 M294 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد بهمنی 8 بهمن 13 0 210000
Max3 M313 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد محمدی 11 اردیبهشت 12 0 231000
Max3 M316 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد مقدم 23 خرداد 12 0 231000
Max3 M317 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد صبوری 22 خرداد 13 0 231000
Max3 M318 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 30 تیر 14 0 231000
Max3 M320 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/04/07 1397/05/08 سعادت آباد استاد امینی 25 تیر 14 12 231000
Max3 M321 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 ونک در حال بررسی 26 تیر 10 8 231000
Max3 M353 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/01/29 1397/02/29 سعادت آباد استاد امینی 15 اردیبهشت 15 0 231000
Max3 M355 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد امینی 14 فروردین 13 0 210000
Max3 M356 جمعه 09:00 - 14:00 1397/04/01 1397/04/29 سعادت آباد استاد بهمنی 22 تیر 12 10 214000
Max3 M367 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد رسولی 21 فروردین 15 0 210000
Max3 M390 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد عمادی 15 بهمن 12 0 210000
Max3 M392 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/10/28 1396/11/26 سعادت آباد استاد ذوالقدر 2 بهمن 15 0 210000
Max4 M413 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد عمادی 29 خرداد 12 0 231000
Max4 M416 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد عمادی 30 تیر 12 7 231000
Max4 M417 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد امینی 31 تیر 12 11 231000
Max4 M453 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/03/02 1397/04/02 سعادت آباد استاد امینی 23 خرداد 12 0 231000
Max4 M455 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد امینی 11 اردیبهشت 12 0 231000
Max4 M467 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1397/01/28 1397/02/25 سعادت آباد استاد صبوری 23 اردیبهشت 15 0 231000
Max4 M471 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 ونک استاد دانیالی 7 بهمن 10 0 210000
Max4 M487 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد امینی 10 بهمن 15 0 210000
Max4 M488 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1396/10/27 1396/11/25 سعادت آباد استاد میکائیلی 14 بهمن 12 0 210000
Max4 M489 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/10/26 1396/11/29 سعادت آباد استاد امینی 10 بهمن 15 0 210000
Max4 M490 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد بهمنی 19 فروردین 14 0 210000
Max4 M492 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1396/12/07 1397/01/27 سعادت آباد استاد بهمنی 20 فروردین 15 0 210000
Max5 M513 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد مرادی 31 تیر 12 11 231000
Max5 M553 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/04/06 1397/05/03 سعادت آباد استاد مقدم 23 تیر 12 12 231000
Max5 M555 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد امینی 29 خرداد 12 0 231000
Max5 M566 جمعه 09:00 - 14:00 1396/10/15 1396/11/13 سعادت آباد استاد صبوری 6 بهمن 15 0 195000
Max5 M567 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1397/03/01 1397/04/03 سعادت آباد استاد امینی 13 خرداد 12 0 231000
Max5 M587 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد استاد میکائیلی 20 اسفند 15 0 210000
Max5 M589 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1396/12/06 1397/01/26 سعادت آباد در حال بررسی 21 فروردین 15 0 210000
Max5 M592 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/01/30 1397/02/27 سعادت آباد استاد امینی 24 اردیبهشت 15 0 231000
Max6 M655 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد امینی 31 تیر 10 7 231000
Max6 M657 یکشنبه سه شنبه 09:00 - 12:00 1397/04/05 1397/05/02 سعادت آباد استاد میکائیلی 31 تیر 12 12 231000
Max6 M666 جمعه 09:00 - 14:00 1396/11/20 1396/12/18 سعادت آباد استاد امینی 11 اسفند 15 0 195000
Max6 M691 جمعه 09:00 - 14:00 1397/02/07 1397/03/04 سعادت آباد استاد مقدم 28 اردیبهشت 12 0 214000
Max6 M692 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/03/03 1397/04/04 سعادت آباد استاد بهمنی 28 خرداد 12 0 231000
Max6 M693 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/04/07 1397/05/08 سعادت آباد استاد صبوری 1 مرداد 12 0 231000
Max7 M793 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/04/07 1397/05/08 سعادت آباد استاد صبوری 1 مرداد 12 0 231000

دوره های از راه دور Tele‌Bartar (غیرحضوری)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A TCA001 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
Intro A TCA002 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 30 214000
C1A TCA101 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C1A TCA102 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 34 214000
C2A TCA202 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C2A TCA203 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 34 214000
C3A TCA303 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C3A TCA304 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 33 214000
C4A TCA404 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 0 214000
C4A TCA405 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 29 214000
C3B TCB303 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 39 214000
C4B TCB404 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 40 214000
Max1 TM101 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max1 TM102 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 40 29 231000
Max2 TM201 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max2 TM202 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/03/30 1397/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 30 231000
Max3 TM301 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max3 TM302 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 32 231000
Max4 TM401 شنبه چهارشنبه انتخابی 1397/02/19 1397/04/02 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max4 TM402 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 29 231000
Max5 TM501 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/02/18 1397/03/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max5 TM502 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/03/28 1397/05/08 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 28 231000
Max6 TM601 دو شنبه پنج شنبه انتخابی 1397/02/17 1397/03/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 0 231000
Max6 TM602 یکشنبه سه شنبه انتخابی 1397/03/29 1397/05/07 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 40 27 231000

IELTS Summit (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IN101 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN102 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN103 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN104 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN105 هر روز 13:30 - 09:00 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN106 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
IELTS IN107 هر روز 09:00 - 13:30 1397/01/03 1397/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0 786000
calltelesupporttelegraminstagramemail
VIPLogo.png

نشاني شعبه مركزی: تهران، سعادت آباد، ، خیابان ٣۵, پلاک  ٢٠ - تلفن:  ٨٨۶٨٣٧١۵ - ٨٨۶٨۶٩٧٢

تمامی حقوق سایت برای آموزشگاه زبان بیان برتر محفوظ است

bayanbartar-logo

درس هنوز ارائه نشده است

دانشجو عزیز بیان برتر، مهلت تکمیل فرم دو برنده خوش شانس تحصیل در کانادا از ساعت 12 نیمه شب پنجشنبه به اتمام رسیده است.

لطفا نام کاربری (کد ملی) را به صورت صحیح وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید.
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
لطفا محدوده منزل خود را وارد نمایید
لطفا محدوده محل کار خود را وارد نمایید
جنسیت:
لطفا جنسیت خود را وارد نمایید
تاریخ تولد:
/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
مقطع تحصیلی:
Invalid Input
کشور مقصد:
Invalid Input
طریقه آشنایی :
Invalid Input

منشور اخلاقی و انضباطی موسسه فرهنگی آموزشی (VIP)
موسسه فرهنگی آموزشی بیان برتر با توجه به اهمیت دوره های آموزشی خود، عدم رعایت مسائل انضباطی و مقررات آموزشی را باعث ایجاد بی نظمی و پایین آمدن بازدهی کلاس می داند که در نتیجه منجر به عدم بهره گیری کافی زبان آموزان می شود. لذا آیین نامه انضباطی این مرکز جهت اطلاع رسانی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که رعایت تمامی موارد آن برای داوطلبین عزیز الزامی است و در صورت عدم رعایت، موسسه محق خواهد بود بدون هیچ توضیحی و بدون برگشت هیچ وجهی، زبان آموز خاطی را از ادامه شرکت در کلاس ها منع کند.

1. دو آزمون آزمایشی آیلتس (ماک ) رایگان برای هر دانشجو دوره سامیت در نظر گرفته شده که موظف هستند آزمون اول را قبل از شروع دوره و آزمون دوم را بعد از اتمام دوره در تاریخ های معین شده ثبت نام نمایند و بدیهی است خارج از این تاریخ ها آزمون های رایگان منقضی خواهد شد و هر فرد ملزم به پرداخت هزینه برای ثبت نام آزمون ها می باشد.
2.رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، اساتید و دیگر کارکنان دوره های آموزشی
3.سعی شایسته در یادگیری، تحصیل و اطاعت از دستورهای آموزشی و تربیتی
4.رعایت موازین اخلاقی، حفظ حجاب و شئونات اسلامی، حضور به موقع در محل برگزاری کلاس ها و خروج آن در پایان ساعت آموزشی، پرهیز از تجمع در راهروها و محیط مقابل ساختمان محل برگزاری کلاس ها
5.جهت حفظ انضباط آموزشی موسسه، غیبت بیش از سه جلسه در کلاس ها بدون هماهنگی به معنای انصراف از حضور در کلاس ها تلقی می شود. 
6.پنج دقیقه قبل از شروع کلاس ها داوطلب ملزم به حضور در محل تشکیل کلاس ها می باشد. (از آوردن همراه هنگام تشکیل کلاس های درسی جداً خودداری فرمایید).
7.تسویه حساب مالی داوطلبان می بایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس به صورت کامل انجام شود. در غیراین صورت موسسه جهت منع حضور داوطلب در کلاسها، محق و مختار خواهد بود. تبصره: درصورت وجود شرایط خاص پرداخت برای زبان آموز، نحوه پرداخت در قبض رسید درج می گردد. 

مهم: مدارک و شهریه دریافتی تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد.
تبصره 1: درصورت انصراف زبان آموز به هردلیل پس از ثبت نام، بیش از 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 10 درصد، 10 الی 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 20 درصد، کمتر از 10 روز کاری مانده تا شروع کلاس پس از کسر 30 درصد از کل شهریه، مابقی شهریه عودت داده میشود و پس از شروع کلاس ها تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی عودت نخواهد شد. تبصره 2: در راستای احترام به عقاید زبان آموزان، چنانچه بیش از 50 درصد زبان آموزان به استناد فرم نظرسنجی موسسه فقط تا جلسه سوم برگزاری کلاس، نسبت به نحوه تدریس مدرس دوره معترض باشند، موسسه متعهد میگردد بلافاصله نسبت به تعویض مدرس اقدام نماید. بدیهی است درخواست پس از نظرسنجی جلسه سوم منجر به تعویض استاد نخواهد شد.    تبصره 3: تشکیل حتی یک جلسه از یک درس در هرکلاس، حتی بدون حضور زبان آموز به منزله شروع کلاس ها می باشد.
تبصره 4: انتقال هزینه کلاس به هر دلیل و مشکلی از سمت زبان آموز به ترم یا ترم های آتی امکان پذیر نمی باشد.
8.مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی، پس از شروع کلاس ها صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه با توجه به عدم امکان جایگزینی در کلاس شروع شده، هیچ گونه تعهدی در ارتباط با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.
9.قابلیت جابجایی و انتقال به روزهای دیگر غیر از روزهای مشخص شده در فرم ثبت نام برای دانشجو وجود ندارد.

چنانچه دانشجو بدون مشورت و صلاحدید مشاورین اقدام به ثبت نام آنلاین درتمامی دوره ها کند ،هرگونه مسئولیتی از موسسه سلب و به عهده ی دانشجو خواهد بود

Untitled Box

بیان برتری عزیز، مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.