توجه مهم

زبان آموزان محترم،

براساس نتایج حاصل از پرسشنامه های کمی و مصاحبه های کیفی در خصوص آزمون های پایان ترم آکادمی بیان برتر و بنا به تصمیم تیم تخصصی آکادمی در راستای تقویت هر چه بیشتر زبان آموزان، پیرو اطلاعیه های داده شده در طول ترم، نتایج شما به صورت Pass (قبولی)، Conditional (مشروط) , Fail (مردود) در جدول نمایش داده شده است.

مدیریت آکادمی بیان برتر

Name Family Code Speaking /100 Activity / 20 Movie /20 Assignment 50 Written 100 Total
Saharnaz Fatemi CA087 80 18 20 47 97 90
Mohsen Ektefa CA087 70 16 17 47 97 83
Mozhdeh Khalesi CA087 78 20 17 48 86 87
Zohreh Noroozi CA087 70 17 18 46 93 83
Kian Pasha CA087 0 0 0 0 0
Soodabe Heydari CA087 90 20 18 47 86 92
Sanaz Salehpour CA087 90 20 18 48 86 92
Arash Shaghaghi CA087 0 0 0 10 0 3
Iman Fattah CA087 80 20 19 48 100 92
Neda Hosseini CA087 95 20 19 48 0 80
-
Mohammad Sadeghi CA184 0 10 0 0 0 8
Mahdis Salimpour CA184 80 18 19 43 76 85
Navid Esmaeili CA184 0 5 0 0 0 4
Hamide Poursoltani CA184 80 19 19 45 92 89
Neda Ghasemi CA184 40 15 0 0 10 28
Vahidreza Azarafra CA184 85 18 18 41 86 86
Shahram Shamekh CA184 80 18 18 43 75 84
Saba Rezaei CA184 0 10 0 0 0 8
Samira Sharifi CA184 60 18 18 42 72 76
-
Raziye Shahrokhi CB266 89 20 20 50 96 96
Afshin Totoonchi CB266 93 19 20 50 86 95
Maryam Mehrasa CB266 92 20 20 50 94 96
Ramtin Hajinasiri CB266 88 20 20 50 94 95
Amir Kiani CB266 0 0 0 0 0 -
Bita Ahanj CB266 86 15 0 40 84 69
Parisa Akbari CB266 92 20 20 50 86 95
Mahsan Katebi CB266 89 18 18 50 93 92
Mahya Panahzadeh CB266 90 18 18 50 93 92
Ali Rafikhan CB266 88 17 17 45 94 88
Morteza Biklaryan CB266 89 20 19 50 97 95
Mohammadhossein Sarkhosh CB266 87 10 14 10 80 66
Amirhossein Sharghi CB266 90 17 18 45 95 90
Hadi Sheikhi CB266 86 17 17 30 95 83
Arian Refahi CB266 87 17 15 47 93 87
Reyhane Derafsh CB266 87 16 18 35 99 86
-
Maral Sayadi CB267 88 18 16 40 61 81
Giti Karimi CB267 80 20 18 48 53 83
Nasrin Karimi CB267 80 20 17 45 59 82
Hassan Balouhchian CB267 65 16 15 38 61 70
Marjan Ablooch CB267 86 19 18 45 84 89
Ali Anooshe CB267 78 20 19 0 65 69
Hamidreza Shams CB267 85 20 20 48 70 89
Masoumeh Ziyanpour CB267 78 17 17 40 31 73
Mehdi Hatefi CB267 80 19 18 45 68 84
Fatemeh Hosseini CB267 82 19 18 43 61 83
Nastaran Samadi CB267 0 17 18 45 0 44
Fatemeh Ghafari CB267 75 20 18 45 63 82
Mina Nejati CB267 88 20 18 45 91 91
Elahe Bidkham CB267 90 20 18 48 87 92
-
Mohammadreza Goodarzi CB362 85 20 17 50 88 91
Maryam Fathalian CB362 78 17 17 40 96 84
Sajjad Ghavami CB362 80 17 19 40 87 85
Maryam Irannezhad CB362 50 10 15 0 82 51
Mehran Honarvari CB362 75 20 15 50 82 85
Mitra Azari CB362 20 10 10 20 32 35
Farzad Nikzad CB362 80 18 20 40 93 87
Ali Aliheydari CB362 78 20 17 40 87 85
Sepideh Ghobadi CB362 73 15 15 40 82 76
-
Leila Fardanesh CB385 95 19 18 45 91 93
Samane Mahmoodzade CB385 85 14 17 38 88 82
Mahya Shabestari CB385 87 19 18 45 83 89
Peymane Sajadi CB385 0 19 18 35 0 43
Anis Mohammadrezaei CB385 88 18 19 45 80 89
Haleh Mohammadizade CB385 0 18 19 45 0 46
Hamed Koosheshkar CB385 90 18 18 45 83 89
Farbod Mohammadifar CB385 0 16 0 0 0 13
Bahare Bidkham CB385 85 19 19 47 91 91
-
Shirin Poormoradi CB386 65 13 15 42 86 73
Alireza Badamchi CB386 88 18 12 45 98 86
Mahshad Assadi CB386 78 17 19 48 80 85
Mohammad Sharifi CB386 0 13 0 35 0 23
Masoud Kerdarbakhsh CB386 75 13 15 42 84 76
Farima Nazari CB386 85 18 19 45 88 89
Sajjad Nasirinejad CB386 0 0 0 0 0 -
Parvaneh Ajami CB386 80 13 13 40 81 75
Peymane Mousavi CB386 50 10 8 45 73 59
Ali Samsami CB386 0 0 0 0 0 -
Hossein Nematollahi CB386 75 17 17 45 66 79
Amir Nejadianmehr CB386 90 19 18 48 90 92
Negar Taafi CB386 0 6 0 10 0 8
Ramin Gorji CB386 85 14 17 47 90 85
Zohre Samadi CB386 75 15 18 47 82 82
Mahmood Raja CB386 70 17 13 40 83 76
-
Mohammadmehdi Kianfakhr CB458 0 0 0 0 0 -
Negar Kazeminia CB458 90 20 20 50 89 95
Ladan Moezi CB458 0 18 15 40 0 41
Pouya Farshidnezhad CB458 75 20 16 45 90 85
Negin Darvishvand CB458 75 17 16 40 78 79
Shima Rezaei CB458 85 20 20 50 84 92
Sheida Rezaei CB458 85 20 20 47 80 91
Bita Bostanchi CB458 90 20 20 50 82 94
Hediye Mozaffari CB458 75 20 18 47 89 87
Kianoush Zandian CB458 80 20 17 50 79 87
Ramezanali Younesi CB458 85 20 20 50 79 92
Haniye Gheraati CB458 0 0 0 0 0 -
Anita Rahatloo CB458 0 18 16 30 0 38
-
Mehdi Baghestani CB460 70 20 17 40 68 79
Sara Moradian CB460 80 20 19 40 87 87
Ramin Behjati CB460 60 15 15 20 62 62
Mahtab Nakhaei CB460 70 17 16 30 60 71
Leila Ghesmatpour CB460 100 20 20 50 86 98
Mehrnoosh Davoodi CB460 80 20 19 50 76 89
Elham Mohandes CB460 50 15 16 40 56 65
Parisa Farbod CB460 88 20 20 50 76 92
Peymane Sajadi CB460 60 17 17 30 84 72
Negar Hajikamali CB460 60 15 17 20 73 66
Yusef Gooran CB460 88 20 20 50 78 92
Mohammadrasoul Gholami CB460 70 18 16 30 75 74
-
Tahere Dadkhah M164 0 19 18 49 0 47
Mohammadreza Salari M164 0 14 0 40 0 25
Roya Poorebrahim M164 75 19 17 49 91 87
Abbas Taghavi M164 80 18 17 47 90 87
Shaghayegh Salimirad M164 70 19 17 49 96 86
Maryam Khatami M164 85 20 19 49 99 94
Sadan Fathi M164 0 14 0 40 0 25
Mohammad Mousavi M164 0 14 0 40 0 25
Shilan Ebrahimi M164 0 16 0 40 0 27
Salar Nikdel M164 70 19 18 45 95 85
Mohammad Hosseini M164 0 15 0 40 0 26
-
Maryam Golestani M263 0 0 0 0 0 -
Iraj Tavakoli M263 0 0 0 0 0 -
Parham Nikkhah M263 65 17 18 30 75 73
Delaram Ayati M263 70 18 5 30 75 65
Maryam Rastkar M263 96 20 19 50 90 96
Roya Rastkar M263 70 20 19 50 90 88
Alireza Kalantar M263 82 20 19 50 90 92
Aidin Faridnezhad M263 79 18 18 20 85 77
Parisa Davoodi M263 80 18 17 30 85 80
Ali Padash M263 75 18 17 50 75 83
Donya Sabouri M263 86 17 18 40 85 85
-
Leila Vahedi M361 95 20 19 40 81 91
Ziba Moradkhani M361 87 20 19 48 96 94
Maryam Afkari M361 90 20 19 50 92 95
Nasim Arzani M361 0 18 0 40 0 28
Rozhina Masoumi M361 93 20 19 42 88 92
Armin Rahmani M361 89 20 19 42 88 91
Farid Attarzade M361 0 0 0 0 0 -
Melika Nejaddel M361 90 18 15 42 66 83
Haniye Shaddel M361 95 17 20 42 74 89
-
Behrooz Taherijavan M362 0 20 17 30 44 48
Maryam Shakeri M362 80 20 17 50 85 88
Mehrad Nikoo M362 75 20 20 30 94 84
Idin Nemati M362 85 20 20 50 91 94
Sepideh Larki M362 80 20 17 50 87 89
Mahshid Mahpar M362 85 20 19 30 78 84
Samine Sarbazi M362 90 20 20 50 87 95
-
Kazem Tanha M469 0 20 18 40 94 61
Rabeeh Zamani M469 88 16 15 20 82 76
Shayan Fathian M469 80 16 14 20 86 73
Shima Zahedi M469 85 20 20 45 100 93
Faeze Rafiei M469 90 20 20 50 94 96
Hamide Rafiei M469 0 20 18 50 86 63
Omid Sakhi M469 0 0 0 0 0 -
Anita Mehrabi M469 95 20 20 50 94 97
Maryam Khodayeki M469 0 20 18 40 0 45
Vahidreza Khosravi M469 0 20 20 0 0 33
-
Parizad Norouznaseri M564 0 20 0 50 0 33
Mohsen Dadkhah M564 92 20 20 50 75 93
Amir Babaei M564 95 20 20 50 95 98
Mahtab Karami M564 85 20 20 50 73 91
Pooria Parhizkar M564 0 20 20 50 0 50
Fatemeh Heydari M564 0 20 0 45 0 32
Fatemeh Mosalaei M564 0 20 20 50 0 50
Ehsan Dorosti M564 95 20 20 45 95 96
Abbas Saeidi M564 0 20 0 50 0 33
Hamidreza Raghibparvar M564 95 20 20 50 65 93
-
Mina Karimi CB176 97 20 20 20 95 88
Mohammad Sajjadi CB176 99 20 20 20 97 89
Mobina Seyedi CB176 40 17 16 20 82 61
Hamed Sajjadi CB176 0 19 20 20 0 39
Javane Khosravi CB176 98 20 18 50 99 98
-
Pegah Ansari M274 91 10 18 48 82 83
Faeze Mokhtari M274 96 10 18 49 96 88
Shima Ahmadi M274 90 18 18 48 93 92
Atina Kia M274 96 10 18 49 96 88
Omid Sadeghi M274 83 17 18 46 80 86
Alireza Analoei M274 0 15 18 46 0 43
Motahare Movassaghi M274 81 15 18 46 78 83
-
Arash Esmaeili CA471 90 20 18 48 95 94
Amin Babaei CA471 0 15 0 0 0 13
Farid Akbarniya CA471 90 18 19 49 83 91
Banafshe Amirhosseini CA471 89 18 17 48 77 88
Teriti Mavandadi CA471 89 18 16 48 77 87
Farhad Homayounpour CA471 0 19 0 46 0 31
Farid Kadkhodazade CA471 94 20 18 49 91 95
Mojtaba Ghermezcheshme CA471 95 19 19 48 97 96
Bahare Morsali CA471 90 18 17 48 86 90
-
Shiva Ebrahimi M264 94 20 18 45 93 94
Parastoo Shokraeian M264 97 20 20 50 100 99
Delaram Rahmani M264 96 20 18 45 94 94
Behnaz Jeldi M264 90 20 20 40 67 88
Keyvan Ghazanjani M264 86 18 18 50 76 88
Mohammadreza Talebpour M264 94 20 20 50 89 96
Radmehr Amiri M264 78 17 14 40 67 76
Abbas Saeidi M264 0 18 14 30 0 37
Sogand Shams M264 0 14 16 30 0 35
Ali Moradganje M264 94 20 18 50 100 96
Mona Shokri M264 94 20 20 40 86 92
Shapor Shahpouri M264 86 20 20 50 77 92
Yousef Jafari M264 83 20 17 40 63 82