مدیـــــران

 میلاد محمدحسینی

میلاد محمدحسینی

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی و طراح سیستم WiKi
مدیر پورتفولیو

فارغ التحصیل رشته مهندسی IT دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرس، مشاور و برنامه ریز دوره های IELTS / دارای مدرک TKT و CELTA /طراح و برنام ریز سیستم های آموزشی و خالق سیستم ویکی WiKi / مترجم وزارت بهداشت/ سخنران و مدرس سمینارهای آموزشی Teaching در موسسات کشور

 حامد محمدحسینی

حامد محمدحسینی

موسس، مدیر داخلی و طراح سیستم WiKi
مدیر آموزش
لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرک TESOL Teaching از دانشگاه Coventry International House کانادا / طراح و برنامه ریز سیستم‌های آموزش زبان و خالق سیستم WiKi/ مدرس دوره‌های تخصصی در وزارت امور خارجه/ مترجم همزمان به زبان انگلیسی و مترجم و مولف 9 جلد کتاب تخصصی

 دكتر رسول صديقی

دكتر رسول صديقی

موسس و رئیس هیئت مدیره

دكتراي فيزيك از دانشگاه UTD امريكا و استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف/ نماينده 4 دوره مجلس شوراي اسلامي / رئيس كمسيون نيرو و نايب رئيس كمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي / مشاور وزير نيرو، مشاور رئيس سازمان برنامه و مشاور رئيس انر‍ژي اتمي / رئيس مركزتحقيقات ليزر كشور و مولف بيش از يكصد مقاله در ژورنال هاي بين المللي ISI

مدیـــــران

 دكتر رسول صديقی

دكتر رسول صديقی

موسس و رئیس هیئت مدیره

دكتراي فيزيك از دانشگاه UTD امريكا و استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف/ نماينده 4 دوره مجلس شوراي اسلامي / رئيس كمسيون نيرو و نايب رئيس كمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي / مشاور وزير نيرو، مشاور رئيس سازمان برنامه و مشاور رئيس انر‍ژي اتمي / رئيس مركزتحقيقات ليزر كشور و مولف بيش از يكصد مقاله در ژورنال هاي بين المللي ISI

 حامد محمدحسینی

حامد محمدحسینی

موسس، مدیر داخلی و طراح سیستم WiKi
مدیر آموزش
لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرک TESOL Teaching از دانشگاه Coventry International House کانادا / طراح و برنامه ریز سیستم‌های آموزش زبان و خالق سیستم WiKi/ مدرس دوره‌های تخصصی در وزارت امور خارجه/ مترجم همزمان به زبان انگلیسی و مترجم و مولف 9 جلد کتاب تخصصی

 میلاد محمدحسینی

میلاد محمدحسینی

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی و طراح سیستم WiKi
مدیر پورتفولیو

فارغ التحصیل رشته مهندسی IT دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرس، مشاور و برنامه ریز دوره های IELTS / دارای مدرک TKT و CELTA /طراح و برنام ریز سیستم های آموزشی و خالق سیستم ویکی WiKi / مترجم وزارت بهداشت/ سخنران و مدرس سمینارهای آموزشی Teaching در موسسات کشور

مشاورین

 نازلی منجم زاده

نازلی منجم زاده

مشاور سيستم ها و روش ها

فوق ليسانس MBA

 امیر ذکریا

امیر ذکریا

مشاور ماركتينگ و برندينگ

فوق ليسانس MBA

مشاورین

 امیر ذکریا

امیر ذکریا

مشاور ماركتينگ و برندينگ

فوق ليسانس MBA

 نازلی منجم زاده

نازلی منجم زاده

مشاور سيستم ها و روش ها

فوق ليسانس MBA

دپارتمان ها

 مروارید احمدی

مروارید احمدی

دپارتمان آزمون های آزمایشی

 مهدخت اختیاری

مهدخت اختیاری

دپارتمان برنامه ریزی

 میثم اسکندری

میثم اسکندری

مدیر ارتباطات داخلی

مینو جعفری

مینو جعفری

منتور شخصی

مهرتاش کیانیان

مهرتاش کیانیان

منتور سامیت

مونا دادگر

مونا دادگر

دپارتمان آزمون های آزمایشی

 سمیرا کمانکش

سمیرا کمانکش

دپارتمان ارتباطات

آیناز سادات قادری

آیناز سادات قادری

دپارتمان ارتباطات

نرگس اردلان

نرگس اردلان

منتور شخصی و ژورنالیست

سعید ممتاز

سعید ممتاز

دپارتمان ارتباط با مشتری

ساره شیخ زاده

ساره شیخ زاده

دپارتمان ارتباط با مشتری

 ندا حسینی

ندا حسینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

 آتنا امیدیان

آتنا امیدیان

دپارتمان ارتباط با مشتری

پروانه درجزینی

پروانه درجزینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

دپارتمان ها

 میثم اسکندری

میثم اسکندری

مدیر ارتباطات داخلی

 مهدخت اختیاری

مهدخت اختیاری

دپارتمان برنامه ریزی

 مروارید احمدی

مروارید احمدی

دپارتمان آزمون های آزمایشی

مونا دادگر

مونا دادگر

دپارتمان آزمون های آزمایشی

مهرتاش کیانیان

مهرتاش کیانیان

منتور سامیت

مینو جعفری

مینو جعفری

منتور شخصی

نرگس اردلان

نرگس اردلان

منتور شخصی و ژورنالیست

آیناز سادات قادری

آیناز سادات قادری

دپارتمان ارتباطات

 سمیرا کمانکش

سمیرا کمانکش

دپارتمان ارتباطات

 ندا حسینی

ندا حسینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

ساره شیخ زاده

ساره شیخ زاده

دپارتمان ارتباط با مشتری

سعید ممتاز

سعید ممتاز

دپارتمان ارتباط با مشتری

پروانه درجزینی

پروانه درجزینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

 آتنا امیدیان

آتنا امیدیان

دپارتمان ارتباط با مشتری

دپارتمان IT

 علی کیانفر

علی کیانفر

عضو تیم IT

بابک حکیمی مهر

بابک حکیمی مهر

عضو تیم IT

سید مهدی محمودی

سید مهدی محمودی

دپارتمان IT

 سینا اسکندری

سینا اسکندری

عضو تیم IT

دپارتمان IT

سید مهدی محمودی

سید مهدی محمودی

دپارتمان IT

بابک حکیمی مهر

بابک حکیمی مهر

عضو تیم IT

 علی کیانفر

علی کیانفر

عضو تیم IT

 سینا اسکندری

سینا اسکندری

عضو تیم IT

تیم IELTS و PTE

حسین سامیار

حسین سامیار

مدرس PTE و  IELTS

 میلاد محمد حسینی

میلاد محمد حسینی

مدرس ماژول Speaking

 حامد محمد حسینی

حامد محمد حسینی

مدرس ماژول Writing

 حسین ارشادی

حسین ارشادی

مدرس ماژول Writing

 مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدرس Listening/Reading

 عباس جعفری

عباس جعفری

مدرس ماژول Writing

 طوفان جوانشیر

طوفان جوانشیر

مدرس Reading/Writing

 فرناز علی اصغر زاده

فرناز علی اصغر زاده

مدرس Listening/Speaking

 نگین امین صبوری

نگین امین صبوری

مدرس ماژول Speaking

علیرضا صدر حسینی

علیرضا صدر حسینی

مدرس ماژول Reading

حسین میکائیلی

حسین میکائیلی

مدرس ماژول Speaking

علی میکائیلی

علی میکائیلی

مدرس Reading/Writing

نیلوفر مقیمی‌پور

نیلوفر مقیمی‌پور

مدرس ماژول Listening

محمد فتحی

محمد فتحی

مدرس حرفه ای PTE

زهره مقدم

زهره مقدم

مدرس حرفه ای PTE

 مینو جعفری

مینو جعفری

مدرس Writing/Speaking

مهشید عمادی

مهشید عمادی

مدرس ماژول Writing

تیم IELTS و PTE

 حامد محمد حسینی

حامد محمد حسینی

مدرس ماژول Writing

 میلاد محمد حسینی

میلاد محمد حسینی

مدرس ماژول Speaking

حسین سامیار

حسین سامیار

مدرس PTE و  IELTS

 عباس جعفری

عباس جعفری

مدرس ماژول Writing

 مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدرس Listening/Reading

 حسین ارشادی

حسین ارشادی

مدرس ماژول Writing

 نگین امین صبوری

نگین امین صبوری

مدرس ماژول Speaking

 فرناز علی اصغر زاده

فرناز علی اصغر زاده

مدرس Listening/Speaking

 طوفان جوانشیر

طوفان جوانشیر

مدرس Reading/Writing

علی میکائیلی

علی میکائیلی

مدرس Reading/Writing

حسین میکائیلی

حسین میکائیلی

مدرس ماژول Speaking

علیرضا صدر حسینی

علیرضا صدر حسینی

مدرس ماژول Reading

زهره مقدم

زهره مقدم

مدرس حرفه ای PTE

محمد فتحی

محمد فتحی

مدرس حرفه ای PTE

نیلوفر مقیمی‌پور

نیلوفر مقیمی‌پور

مدرس ماژول Listening

مهشید عمادی

مهشید عمادی

مدرس ماژول Writing

 مینو جعفری

مینو جعفری

مدرس Writing/Speaking

مدرسین دوره های Pre-IELTS و Post-IELTS

 امیر علی حسینی

امیر علی حسینی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 جلال سرآبادانی

جلال سرآبادانی

مدرس پیشرفته MAX

 نگین امین صبوری

نگین امین صبوری

مدرس پیشرفته MAX

 سامک ذولقدر

سامک ذولقدر

مدرس پیشرفته MAX

مک مرادی

مک مرادی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسترن رسولی

نسترن رسولی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 زهره مقدم

زهره مقدم

مدرس پیشرفته MAX

 مینا امینی

مینا امینی

مدرس پیشرفته MAX

 امین بهمنی یگانه

امین بهمنی یگانه

مدرس پیشرفته MAX

 مینو جعفری

مینو جعفری

مدرس پیشرفته MAX

 میترا قجاوند

میترا قجاوند

مدرس حرفه ای متد WiKi

شهروز کریمیان

شهروز کریمیان

مدرس حرفه ای متد WiKi

الهام حصاری

الهام حصاری

مدرس حرفه ای متد WiKi

مهشید عمادی

مهشید عمادی

مدرس پیشرفته MAX

مهسا محمدپور لیما

مهسا محمدپور لیما

مدرس حرفه ای متد WiKi

شهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 ثنا بایقره

ثنا بایقره

مدرس حرفه ای متد WiKi

الناز حریرپوش

الناز حریرپوش

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسیم رستمی

نسیم رستمی

مدرس حرفه ای متد WiKi

نگین سیف چی

نگین سیف چی

مدرس حرفه ای متد WiKi

نیلوفر مقیمی‌پور

نیلوفر مقیمی‌پور

مدرس ماژول Listening

احسان درستی

احسان درستی

مدرس حرفه ای متد WiKi

محمد دانیالی

محمد دانیالی

مدرس حرفه ای متد WiKi

غزاله قندیل

غزاله قندیل

مدرس حرفه ای متد WiKi

وحید افرا

وحید افرا

مدرس پیشرفته MAX

حانیه اصغری

حانیه اصغری

مدرس پیشرفته MAX

کیمیا باباخانیان

کیمیا باباخانیان

مدرس حرفه ای متد WiKi

مدرسین دوره های Pre-IELTS و Post-IELTS

 نگین امین صبوری

نگین امین صبوری

مدرس پیشرفته MAX

 جلال سرآبادانی

جلال سرآبادانی

مدرس پیشرفته MAX

 امیر علی حسینی

امیر علی حسینی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسترن رسولی

نسترن رسولی

مدرس حرفه ای متد WiKi

مک مرادی

مک مرادی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 سامک ذولقدر

سامک ذولقدر

مدرس پیشرفته MAX

 امین بهمنی یگانه

امین بهمنی یگانه

مدرس پیشرفته MAX

 مینا امینی

مینا امینی

مدرس پیشرفته MAX

 زهره مقدم

زهره مقدم

مدرس پیشرفته MAX

شهروز کریمیان

شهروز کریمیان

مدرس حرفه ای متد WiKi

 میترا قجاوند

میترا قجاوند

مدرس حرفه ای متد WiKi

 مینو جعفری

مینو جعفری

مدرس پیشرفته MAX

مهسا محمدپور لیما

مهسا محمدپور لیما

مدرس حرفه ای متد WiKi

مهشید عمادی

مهشید عمادی

مدرس پیشرفته MAX

الهام حصاری

الهام حصاری

مدرس حرفه ای متد WiKi

الناز حریرپوش

الناز حریرپوش

مدرس حرفه ای متد WiKi

 ثنا بایقره

ثنا بایقره

مدرس حرفه ای متد WiKi

شهرزاد شیخ الاسلامی

شهرزاد شیخ الاسلامی

مدرس حرفه ای متد WiKi

نیلوفر مقیمی‌پور

نیلوفر مقیمی‌پور

مدرس ماژول Listening

نگین سیف چی

نگین سیف چی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسیم رستمی

نسیم رستمی

مدرس حرفه ای متد WiKi

غزاله قندیل

غزاله قندیل

مدرس حرفه ای متد WiKi

محمد دانیالی

محمد دانیالی

مدرس حرفه ای متد WiKi

احسان درستی

احسان درستی

مدرس حرفه ای متد WiKi

کیمیا باباخانیان

کیمیا باباخانیان

مدرس حرفه ای متد WiKi

حانیه اصغری

حانیه اصغری

مدرس پیشرفته MAX

وحید افرا

وحید افرا

مدرس پیشرفته MAX

VIPLogo.png

نشاني شعبه مركزی: تهران، بلوار اصلی سعادت آباد، خیابان ٣۵ شرقی (صراف نژاد)، پلاک  ٢٠ - تلفن:  ٨٨۶٨٣٧١۵ - ٨٨۶٨۶٩٧٢

logo-samandehi
تمامی حقوق سایت برای آموزشگاه زبان بیان برتر محفوظ است

bayanbartar-logo

درس هنوز ارائه نشده است

دانشجو عزیز بیان برتر، مهلت تکمیل فرم دو برنده خوش شانس تحصیل در کانادا از ساعت 12 نیمه شب پنجشنبه به اتمام رسیده است.

لطفا نام کاربری (کد ملی) را به صورت صحیح وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید.
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
لطفا محدوده منزل خود را وارد نمایید
لطفا محدوده محل کار خود را وارد نمایید
جنسیت:
لطفا جنسیت خود را وارد نمایید
تاریخ تولد:
/ / لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
مقطع تحصیلی:
Invalid Input
کشور مقصد:
Invalid Input
طریقه آشنایی :
Invalid Input

منشور اخلاقی و انضباطی موسسه فرهنگی آموزشی (VIP)
موسسه فرهنگی آموزشی بیان برتر با توجه به اهمیت دوره های آموزشی خود، عدم رعایت مسائل انضباطی و مقررات آموزشی را باعث ایجاد بی نظمی و پایین آمدن بازدهی کلاس می داند که در نتیجه منجر به عدم بهره گیری کافی زبان آموزان می شود. لذا آیین نامه انضباطی این مرکز جهت اطلاع رسانی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که رعایت تمامی موارد آن برای داوطلبین عزیز الزامی است و در صورت عدم رعایت، موسسه محق خواهد بود بدون هیچ توضیحی و بدون برگشت هیچ وجهی، زبان آموز خاطی را از ادامه شرکت در کلاس ها منع کند.

1. دو آزمون آزمایشی آیلتس (ماک ) رایگان برای هر دانشجو دوره سامیت در نظر گرفته شده که موظف هستند آزمون اول را قبل از شروع دوره و آزمون دوم را بعد از اتمام دوره در تاریخ های معین شده ثبت نام نمایند و بدیهی است خارج از این تاریخ ها آزمون های رایگان منقضی خواهد شد و هر فرد ملزم به پرداخت هزینه برای ثبت نام آزمون ها می باشد.
2.رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، اساتید و دیگر کارکنان دوره های آموزشی
3.سعی شایسته در یادگیری، تحصیل و اطاعت از دستورهای آموزشی و تربیتی
4.رعایت موازین اخلاقی، حفظ حجاب و شئونات اسلامی، حضور به موقع در محل برگزاری کلاس ها و خروج آن در پایان ساعت آموزشی، پرهیز از تجمع در راهروها و محیط مقابل ساختمان محل برگزاری کلاس ها
5.جهت حفظ انضباط آموزشی موسسه، غیبت بیش از سه جلسه در کلاس ها بدون هماهنگی به معنای انصراف از حضور در کلاس ها تلقی می شود. 
6.پنج دقیقه قبل از شروع کلاس ها داوطلب ملزم به حضور در محل تشکیل کلاس ها می باشد. (از آوردن همراه هنگام تشکیل کلاس های درسی جداً خودداری فرمایید).
7.تسویه حساب مالی داوطلبان می بایست قبل از شروع اولین جلسه کلاس به صورت کامل انجام شود. در غیراین صورت موسسه جهت منع حضور داوطلب در کلاسها، محق و مختار خواهد بود. تبصره: درصورت وجود شرایط خاص پرداخت برای زبان آموز، نحوه پرداخت در قبض رسید درج می گردد. 

مهم: مدارک و شهریه دریافتی تحت هیچ شرایطی مسترد نمی گردد.
تبصره 1: درصورت انصراف زبان آموز به هردلیل پس از ثبت نام، بیش از 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 10 درصد، 10 الی 14 روز کاری مانده تا شروع کلاس 20 درصد، کمتر از 10 روز کاری مانده تا شروع کلاس پس از کسر 30 درصد از کل شهریه، مابقی شهریه عودت داده میشود و پس از شروع کلاس ها تحت هیچ شرایطی شهریه پرداختی عودت نخواهد شد. تبصره 2: در راستای احترام به عقاید زبان آموزان، چنانچه بیش از 50 درصد زبان آموزان به استناد فرم نظرسنجی موسسه فقط تا جلسه سوم برگزاری کلاس، نسبت به نحوه تدریس مدرس دوره معترض باشند، موسسه متعهد میگردد بلافاصله نسبت به تعویض مدرس اقدام نماید. بدیهی است درخواست پس از نظرسنجی جلسه سوم منجر به تعویض استاد نخواهد شد.    تبصره 3: تشکیل حتی یک جلسه از یک درس در هرکلاس، حتی بدون حضور زبان آموز به منزله شروع کلاس ها می باشد.
تبصره 4: انتقال هزینه کلاس به هر دلیل و مشکلی از سمت زبان آموز به ترم یا ترم های آتی امکان پذیر نمی باشد.
8.مسئولیت کلیه حوادث و مشکلات کاری، شغلی و خانوادگی زبان آموز، مشکلات پزشکی و بستری های بیمارستانی، پس از شروع کلاس ها صرفاً متوجه زبان آموز بوده و موسسه با توجه به عدم امکان جایگزینی در کلاس شروع شده، هیچ گونه تعهدی در ارتباط با عودت وجه و یا حتی جابجایی کلاس زبان آموز نخواهد داشت.
9.قابلیت جابجایی و انتقال به روزهای دیگر غیر از روزهای مشخص شده در فرم ثبت نام برای دانشجو وجود ندارد.

چنانچه دانشجو بدون مشورت و صلاحدید مشاورین اقدام به ثبت نام آنلاین درتمامی دوره ها کند ،هرگونه مسئولیتی از موسسه سلب و به عهده ی دانشجو خواهد بود

Untitled Box

بیان برتری عزیز، مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.