مدیـــــران

 میلاد محمدحسینی

میلاد محمدحسینی

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی و طراح سیستم WiKi
مدیر پورتفولیو

فارغ التحصیل رشته مهندسی IT دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرس، مشاور و برنامه ریز دوره های IELTS / دارای مدرک TKT و CELTA /طراح و برنام ریز سیستم های آموزشی و خالق سیستم ویکی WiKi / مترجم وزارت بهداشت/ سخنران و مدرس سمینارهای آموزشی Teaching در موسسات کشور

 حامد محمدحسینی

حامد محمدحسینی

موسس، مدیر داخلی و طراح سیستم WiKi
مدیر آموزش
لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرک TESOL Teaching از دانشگاه Coventry International House کانادا / طراح و برنامه ریز سیستم‌های آموزش زبان و خالق سیستم WiKi/ مدرس دوره‌های تخصصی در وزارت امور خارجه/ مترجم همزمان به زبان انگلیسی و مترجم و مولف 9 جلد کتاب تخصصی

 دكتر رسول صديقی

دكتر رسول صديقی

موسس و رئیس هیئت مدیره

دكتراي فيزيك از دانشگاه UTD امريكا و استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف/ نماينده 4 دوره مجلس شوراي اسلامي / رئيس كمسيون نيرو و نايب رئيس كمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي / مشاور وزير نيرو، مشاور رئيس سازمان برنامه و مشاور رئيس انر‍ژي اتمي / رئيس مركزتحقيقات ليزر كشور و مولف بيش از يكصد مقاله در ژورنال هاي بين المللي ISI

مدیـــــران

 دكتر رسول صديقی

دكتر رسول صديقی

موسس و رئیس هیئت مدیره

دكتراي فيزيك از دانشگاه UTD امريكا و استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف/ نماينده 4 دوره مجلس شوراي اسلامي / رئيس كمسيون نيرو و نايب رئيس كمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي / مشاور وزير نيرو، مشاور رئيس سازمان برنامه و مشاور رئيس انر‍ژي اتمي / رئيس مركزتحقيقات ليزر كشور و مولف بيش از يكصد مقاله در ژورنال هاي بين المللي ISI

 حامد محمدحسینی

حامد محمدحسینی

موسس، مدیر داخلی و طراح سیستم WiKi
مدیر آموزش
لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرک TESOL Teaching از دانشگاه Coventry International House کانادا / طراح و برنامه ریز سیستم‌های آموزش زبان و خالق سیستم WiKi/ مدرس دوره‌های تخصصی در وزارت امور خارجه/ مترجم همزمان به زبان انگلیسی و مترجم و مولف 9 جلد کتاب تخصصی

 میلاد محمدحسینی

میلاد محمدحسینی

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی و طراح سیستم WiKi
مدیر پورتفولیو

فارغ التحصیل رشته مهندسی IT دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی/ مدرس، مشاور و برنامه ریز دوره های IELTS / دارای مدرک TKT و CELTA /طراح و برنام ریز سیستم های آموزشی و خالق سیستم ویکی WiKi / مترجم وزارت بهداشت/ سخنران و مدرس سمینارهای آموزشی Teaching در موسسات کشور

مشاورین

 نازلی منجم زاده

نازلی منجم زاده

مشاور سيستم ها و روش ها

فوق ليسانس MBA

 امیر ذکریا

امیر ذکریا

مشاور ماركتينگ و برندينگ

فوق ليسانس MBA

مشاورین

 امیر ذکریا

امیر ذکریا

مشاور ماركتينگ و برندينگ

فوق ليسانس MBA

 نازلی منجم زاده

نازلی منجم زاده

مشاور سيستم ها و روش ها

فوق ليسانس MBA

دپارتمان ها

مهرتاش کیانیان

مهرتاش کیانیان

منتور سامیت

مونا دادگر

مونا دادگر

دپارتمان آزمون های آزمایشی

 مروارید احمدی

مروارید احمدی

دپارتمان آزمون های آزمایشی

 مهدخت اختیاری

مهدخت اختیاری

دپارتمان برنامه ریزی

 میثم اسکندری

میثم اسکندری

مدیر ارتباطات داخلی

 ندا حسینی

ندا حسینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

 سمیرا کمانکش

سمیرا کمانکش

دپارتمان ارتباطات

نرگس اردلان

نرگس اردلان

منتور

الناز حریرپوش

الناز حریرپوش

منتور گروهی

مینو جعفری

مینو جعفری

منتور شخصی

پروانه درجزینی

پروانه درجزینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

 آتنا امیدیان

آتنا امیدیان

دپارتمان ارتباط با مشتری

 راحله عطایی

راحله عطایی

دپارتمان ارتباط با مشتری

دپارتمان ها

 میثم اسکندری

میثم اسکندری

مدیر ارتباطات داخلی

 مهدخت اختیاری

مهدخت اختیاری

دپارتمان برنامه ریزی

 مروارید احمدی

مروارید احمدی

دپارتمان آزمون های آزمایشی

مونا دادگر

مونا دادگر

دپارتمان آزمون های آزمایشی

مهرتاش کیانیان

مهرتاش کیانیان

منتور سامیت

مینو جعفری

مینو جعفری

منتور شخصی

الناز حریرپوش

الناز حریرپوش

منتور گروهی

نرگس اردلان

نرگس اردلان

منتور

 سمیرا کمانکش

سمیرا کمانکش

دپارتمان ارتباطات

 ندا حسینی

ندا حسینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

 راحله عطایی

راحله عطایی

دپارتمان ارتباط با مشتری

 آتنا امیدیان

آتنا امیدیان

دپارتمان ارتباط با مشتری

پروانه درجزینی

پروانه درجزینی

دپارتمان ارتباط با مشتری

دپارتمان IT

 سینا اسکندری

سینا اسکندری

عضو تیم IT

 علی کیانفر

علی کیانفر

عضو تیم IT

بابک حکیمی مهر

بابک حکیمی مهر

عضو تیم IT

سید مهدی محمودی

سید مهدی محمودی

دپارتمان IT

دپارتمان IT

سید مهدی محمودی

سید مهدی محمودی

دپارتمان IT

بابک حکیمی مهر

بابک حکیمی مهر

عضو تیم IT

 علی کیانفر

علی کیانفر

عضو تیم IT

 سینا اسکندری

سینا اسکندری

عضو تیم IT

تیم آیلتس

 حسین ارشادی

حسین ارشادی

مدرس ماژول Writing

 مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدرس Listening/Reading

 عباس جعفری

عباس جعفری

مدرس ماژول Writing

 میلاد محمد حسینی

میلاد محمد حسینی

مدرس ماژول Speaking

 حامد محمد حسینی

حامد محمد حسینی

مدرس ماژول Writing

 مینو جعفری

مینو جعفری

مدرس Writing/Speaking

 عباس آذرمهر

عباس آذرمهر

مدرس ماژول Writing

 طوفان جوانشیر

طوفان جوانشیر

مدرس Reading/Writing

 فرناز علی اصغر زاده

فرناز علی اصغر زاده

مدرس Listening/Speaking

 نگین امین صبوری

نگین امین صبوری

مدرس ماژول Speaking

نیلوفر مقیمی‌پور

نیلوفر مقیمی‌پور

مدرس ماژول Listening

حسین میکائیلی

حسین میکائیلی

مدرس ماژول Speaking

علی میکائیلی

علی میکائیلی

مدرس Reading/Writing

تیم آیلتس

 حامد محمد حسینی

حامد محمد حسینی

مدرس ماژول Writing

 میلاد محمد حسینی

میلاد محمد حسینی

مدرس ماژول Speaking

 عباس جعفری

عباس جعفری

مدرس ماژول Writing

 مهدی عباسی

مهدی عباسی

مدرس Listening/Reading

 حسین ارشادی

حسین ارشادی

مدرس ماژول Writing

 نگین امین صبوری

نگین امین صبوری

مدرس ماژول Speaking

 فرناز علی اصغر زاده

فرناز علی اصغر زاده

مدرس Listening/Speaking

 طوفان جوانشیر

طوفان جوانشیر

مدرس Reading/Writing

 عباس آذرمهر

عباس آذرمهر

مدرس ماژول Writing

 مینو جعفری

مینو جعفری

مدرس Writing/Speaking

علی میکائیلی

علی میکائیلی

مدرس Reading/Writing

حسین میکائیلی

حسین میکائیلی

مدرس ماژول Speaking

نیلوفر مقیمی‌پور

نیلوفر مقیمی‌پور

مدرس ماژول Listening

مدرسین دوره های Pre-IELTS و Post-IELTS

الناز حریرپوش

الناز حریرپوش

مدرس حرفه ای متد WiKi

 ثنا بایقره

ثنا بایقره

مدرس حرفه ای متد WiKi

 فرشته تقوی فر

فرشته تقوی فر

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسیم رستمی

نسیم رستمی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 امین بهمنی یگانه

امین بهمنی یگانه

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسترن رسولی

نسترن رسولی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 میترا قجاوند

میترا قجاوند

مدرس حرفه ای متد WiKi

 مینا امینی

مینا امینی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 سامک ذولقدر

سامک ذولقدر

مدرس حرفه ای متد WiKi

 جلال سرآبادانی

جلال سرآبادانی

مدرس حرفه ای متد WiKi

هانیه اصغری

هانیه اصغری

مدرس حرفه ای متد WiKi

وحید افرا

وحید افرا

مدرس حرفه ای متد WiKi

 زهره مقدم

زهره مقدم

مدرس حرفه ای متد WiKi

 امیر علی حسینی

امیر علی حسینی

مدرس حرفه ای متد WiKi

مدرسین دوره های Pre-IELTS و Post-IELTS

 امین بهمنی یگانه

امین بهمنی یگانه

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسیم رستمی

نسیم رستمی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 فرشته تقوی فر

فرشته تقوی فر

مدرس حرفه ای متد WiKi

 ثنا بایقره

ثنا بایقره

مدرس حرفه ای متد WiKi

الناز حریرپوش

الناز حریرپوش

مدرس حرفه ای متد WiKi

 جلال سرآبادانی

جلال سرآبادانی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 سامک ذولقدر

سامک ذولقدر

مدرس حرفه ای متد WiKi

 مینا امینی

مینا امینی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 میترا قجاوند

میترا قجاوند

مدرس حرفه ای متد WiKi

 نسترن رسولی

نسترن رسولی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 امیر علی حسینی

امیر علی حسینی

مدرس حرفه ای متد WiKi

 زهره مقدم

زهره مقدم

مدرس حرفه ای متد WiKi

وحید افرا

وحید افرا

مدرس حرفه ای متد WiKi

هانیه اصغری

هانیه اصغری

مدرس حرفه ای متد WiKi