توجه مهم

زبان آموزان محترم،

براساس نتایج حاصل از پرسشنامه های کمی و مصاحبه های کیفی در خصوص آزمون های پایان ترم آکادمی بیان برتر و بنا به تصمیم تیم تخصصی آکادمی در راستای تقویت هر چه بیشتر زبان آموزان، پیرو اطلاعیه های داده شده در طول ترم، نتایج شما به صورت Pass (قبولی)، Conditional (مشروط) , Fail (مردود) در جدول نمایش داده شده است.

مدیریت آکادمی بیان برتر

 

Name Family Code Speaking  /100 Activity / 20 Movie /20 Assignment  50 Written  100 Total وضعیت
Hossein Rahimi CA084 60 20 20 48 93 85 P
Amirhossein Shafiei CB084 80 16 18 45 90 85 P
Amirhossein Amrollahi CB084           0 F
Mohammadreza Ghasemi CB084           0 F
Shahram Shamekh CB084 85 20 18 47 73 88 P
Hossein Rahimi CB084 70 20 20 48 83 87 P
Masoumeh Esrafili CB084 75 18 18 47 66 82 P
Navid Esmaeili CB084 65 13 12   53 51 C
Mehdi Hosseinzade CB084 75 20 18 47 66 83 P
Elham Abedini CB084   20 18 0   63 F
Samira Sharifi CB084 80 20 19 47 82 89 P
Mahshad Molaei CB084 90 18 18 47 88 90 P
Iraj Bahrami CB084 60 12 10 0 30 43 C
Nafise Hadi CB084 95 20 19 49 91 96 P
Marjan Haghi CB084 75 20 18 46 77 85 P
Saba  Rezaei CB084 65 15 15 35 61 69 P
                0 F
Mohammadreza Ahdafizade CA266   10 12 0   37 F
Solmaz Nazarlotfi CA266   20 18 33   85 P
Ali Rafikhan CA266 50 19 12 50 80 73 P
Marziye Betdavar CA266 30 15 10 40 56 54 C
Mehrnaz Valizadeh CA266   10 0 33   39 F
Reyhane Derafsh CA266 60 17 18 50 83 80 P
Arian Refahi CA266 88 20 20 50 83 93 P
Amirhossein Sharghi CA266 80 20 18 50 83 89 P
Morteza Biklaryan CA266 81 20 15 50   92 P
Mohammadreza Akbari CA266   17 15 33   75 P
Hadi Sheikhi CA266 50 18 17 50 69 74 P
Shirin Shirzad CA266   18 16 50   90 P
Parisa Vahidi CA266 98 20 20 50 89 98 P
Mohammadhossein Sarkhosh CA266 30 18 12 33 80 59 C
                0 F
Mehdi Hatefi CA267 84 18 16 46 89 87 P
Hassan Balouhchian CA267 85 17 15 40 50 77 P
Marjan Ablooch CA267 85 17 17 45 92 87 P
Mina Nejati CA267 82 17 18 45 67 83 P
Mahsan Katebi CA267 86 19 17 45 84 88 P
Ali Anooshe CA267 82 19 16 46 89 87 P
Zahra Ebrahimi CA267           0 F
Nastaran Samadi CA267 88 17 16 43 89 86 P
Mahya Panahzadeh CA267 86 18 18 45 89 89 P
Masoumeh Ziyanpour CA267 84 17 17 41 53 79 P
Fatemeh Hosseini CA267 86 19 15 43 67 83 P
Sodabe Liravi CA267           0 F
Hamidreza Shams CA267 86 20 19 48 73 89 P
Fatemeh Ghafari CA267 85 18 19 45 62 85 P
                0 F
Behzad Taghizade CA362   15 13 50   80 P
Kamran Ghezelbash CA362 0 0 0 0 0 0 F
Shaghayegh Vaezi CA362 0 0 0 0 0 0 F
Mohsen Abdoli CA362 60 20 0 30 76 59 C
Mehran Honarvari CA362 65 20 15 30 69 72 P
Naghme Emami CA362 0 0 0 0 0 0 F
Saina Hejrati CA362 0 0 0 0 0 0 F
Khatere Homayounfard CA362 0 0 0 0 0 0 F
Sadan Fathi CA362 0 0 0 0 0 0 F
Noushin Nobakht CA362 55 20 16 25 56 66 P
Parvaneh Ajami CA362 92 20 17 40 80 88 P
Peymane Mousavi CA362 65 20 13 25 82 71 P
Mitra Azari CA362 60 20 13 40 20 64 P
Farzad Nikzad CA362 95 20 17 40 84 90 P
Farbod Mohammadifar CA362   17 13 25   67 F
Ali Aliheydari CA362 90 20 0 40 96 76 P
Maryam Irannezhad CA362 87 17 15 30 76 78 P
                0 F
Arezoo Eskandari CA385 88 17 18 45 80 87 P
Negar Taafi CA385   17 17 30   77 P
Atefe Ebdali CA385   18 18 35   83 P
Niloufar Sharbati CA385   17 17 30   77 P
Leila Ebrahimi CA385   16 16 30   73 P
Haleh Mohammadizade CA385 85 18 18 45 75 86 P
Reza Daemi CA385 80 17 17 40 75 81 P
Bahare Janani CA385 85 19 19 45 78 88 P
Anis Mohammadrezaei CA385 87 19 19 45 80 89 P
Alireza Jamshidian CA385 95 19 19 45 91 94 P
                0 F
Mahshad Assadi CA386 90 20 18 45 86 91 P
Farima Nazari CA386 86 20 18 45 80 89 P
Amir Nezhadianmehr CA386 95 20 20 50 80 95 P
Ramin Gorji CA386 80 10 14 30 82 70 P
Amirreza Hassanpour CA386           0 F
Zohre Samadi CA386 89 15 18 50 91 89 P
Hamed Koosheshkar CA386 80 18 10 40 86 78 P
Hossein Nematollahi CA386 87 20 17 35 80 85 P
Edris Zehtabchi CA386           0 F
Leila Tavoosi CA386           0 F
Mona Mehrabi CA386 95 20 19 50 80 94 P
                0 F
Atefe Farhadian CB371   13 0 50   55 F
Darya Madine CB371   10 0 50   50 F
Farid Kadkhodazade CB371 85 20 18 50 96 93 P
Farhad Homayounpour CB371 85 20 20 50 100 95 P
Banafshe Amirhosseini CB371 60 17 18 50 79 79 P
Maryam Mohebi CB371   17 18 50   92 P
Maryam Tabarestani CB371   10 0 25   33 F
Ali Kashani CB371   0 0 0   0 F
Teriti Mavandadi CB371 68 16 16 50 84 80 P
Farid Akbarniya CB371 65 16 17 50 84 80 P
                0 F
Shirin Naghaviazar CA458 40 15 0 20   38 F
Bita Bostanchi CA458 70 20 20 50 74 86 P
Mehdi Valizadeh CA458           0 F
Arezoo Yazdani CA458           0 F
Anita Rahatloo CA458   17 0 20   42 F
Haniye Gheraati CA458   20 0 20   47 F
Masoud Safarzade CA458   20 0 50   67 F
Negin Darvishvand CA458 65 15 15 20 57 63 P
Ramezanali Younesi CA458 100 20 20 50 52 92 P
Pouya Farshidnezhad CA458 65 20 20 50 78 85 P
Bita Bostanchi CA458           0 F
Ladan Moezi CA458 40 20 17 40 83 71 P
Mahshid Abankah CA458 80         0 F
Shima Rezaei CA458 75 20 18 30 78 80 P
Sheida Rezaei CA458 70 20 18 30 74 77 P
Leila Safaei CA458   15 0 0   25 F
                0 F
Firooze Nameie CA459           0 F
Majid Vahedian CA459 91 19 19 45 86 91 P
Niloufar Farahani CA459 91 18 17 45 88 89 P
Mohammad Ghafourian CA459 92 17 18 30 82 84 P
Tina Moshfeghi CA459 90 18 18 45 90 90 P
Mohammad Hosseini CA459 85 19 18 45 90 89 P
Zahra Aminian CA459 80 17 17 30 84 79 P
Sara Khodayari CA459 85 19 18 45 90 89 P
Mohammadreza Motieyan CA459 81 17 17 30 88 80 P
Samira Tafti CA459 81 17 17 40 84 83 P
Mohammad Shaterian CA459           0 F
Ronak Amirabbasi CA459 93 19 19 47 90 93 P
Mohsen Ahmadian CA459 90 18 17 35 90 86 P
Parisa Javadi CA459 90 19 19 46 94 93 P
Sahar Saleh CA459 98 19 19 35 88 91 P
                0 F
Mahsa Fazeli M167 0 0 0 0 0 0 F
Shaghayegh Salimirad M167 0 0 0 0 0 0 F
Aidin Faridnezhad M167 80 18 18 40 100 87 P
Yousef Jafari M167 80 18 17 50 70 84 P
Mona Shokri M167 85 20 20 50 80 92 P
Parisa Davoodi M167 85 20 19 40 100 91 P
Golbarg Rajian M167 75 18 16 50 48 78 P
Donya Sabouri M167 90 20 20 48 80 93 P
Orkide Fazlalipour M167 85 17 19 40 50 80 P
Ali Azade M167 0 0 0 0 0 0 F
Delaram Ayati M167 85 17 0 40 48 64 P
Shadi Rezaei M167   20 20 30   87 P
Mohammadebrahim Bajgholi M167 85 18 18 40 81 85 P
Navid Ebadian M167 0 0 0 0 0 0 F
Ali Padash M167 80 18 16 40 68 80 P
                0 F
Parastoo Shokraeian M168 95 20 19 50 86 95 P
Keyvan Ghazanjani M168 94 20 18 50 95 96 P
Mohammadreza Talebpour M168 95 20 20 50 95 98 P
Behnaz Jeldi M168 94 17 16 50 79 89 P
Emad Alem M168   15 0 25   42 F
Alireza Nematpour M168   20 0 30   53 F
Danial Abbasi M168   0 0 0   0 F
Mehdi Azimzade M168 86 15 14 30 81 76 P
Shahpour Shahpouri M168 87 16 0 40 63 66 P
Mohsen Shirpoor M168   16 16 25   70 P
Delaram Rahmani M168 97 20 19 50 95 97 P
                0 F
Ehteram Malekijan M265 65 20 16 30 81 75 P
Parisima Davari M265 0 0 0 0 0 0 F
Nasim Arzani M265 65 20 16 30 89 77 P
Ziba Moradkhani M265 65 20 16 30 93 77 P
Armin Rahmani M265 65 20 16 30 72 74 P
Rozhina Masoumi M265 75 20 17 30 88 81 P
Niloufar Ghalandari M265   20 0 30   53 F
Samine Sarbazi M265   20 18 30   83 P
Maryam Afkari M265 85 20 17 50 95 92 P
Leila Vahedian M265 70 20 0 30 98 66 P
                0 F
Maryam Jamshidian M268 96 20 17 50 88 94 P
Iraj Tavakoli M268           0 F
Akram Goodarzvand M268 93 20 16 40 84 88 P
Maryam Shakeri M268 80 20 19 50 84 90 P
Anita Mehrabi M268 87 20 18 40 86 88 P
Soude Ansari M268           0 F
Saghar Zarooshan M268 78 20 18 50 74 87 P
Sepideh Larki M268 75 18 15 50 70 81 P
Hooman Khedersolh M268   15 0 0   25 F
Salaleh Mohajer M268           0 F
Mona Alizadeh M268   17 17 30   77 P
Ehsan Shamsi M268   20 18 40   90 P
Mehrad Nikoo M268 60 20 18 30 82 75 P
Idin Nemati M268 68 20 18 30 86 79 P
                0 F
Kazem Tanha M363 88 20 20 45 96 94 P
Rabeeh Zamani M363 70 19 20 45 83 85 P
Shayan Fathian M363 60 18 20 40 53 74 P
Shima Zahedi M363 80 20 20 50 100 93 P
Faeze Rafiei M363 88 20 20 50 92 95 P
Hamide Rafiei M363   20 20 50   100 P
Omid Sakhi M363 50 19 20 45 68 76 P
Bahareh Nafar M363 0 0 0 0 0 0 F
                0 F
Leila Karami M460   20 16 50   93 P
Parizad Norouznaseri M460   18 0 45   60 F
Mohsen Dadkhah M460   20 0 50   67 F
Amir Babaei M460 90 20 20 50 97 96 P
Mahtab Karami M460 65 20 15 45 82 80 P
Pooria Parhizkar M460 88 20 18 50 62 88 P
Fatemeh Heydari M460 78 20 18 50 60 84 P
Armin Nikzad M460   20 0 50   67 F
Fatemeh Mosalaei M460 0 0 0 0 0 0 F
Ehsan Dorosti M460 88 20 20 50 86 94 P
Atefe Jafargholibeik M460   19 0 45   62 F
Banafshe Dastoorian M460   18 20 45   93 P
                0 F
Hamidreza Raghibparvar M472 92 20 20 50 80 94 P
Mehran Koosheshkar M472 93 20 5 40 90 80 P
Amin Bassam M472 75 10 5 30 85 62 P
Behrooz Eisavandi M472 92 20 20 50 100 97 P
                0 F
Shamim Norouzi M565   20 20 30   87 P
Nastaran Shahzade M565 85 20 20 50 89 93 P
Maryam Khodayeki M565 95 20 20 50 64 92 P
                0 F