توجه مهم

زبان آموزان محترم،

براساس نتایج حاصل از پرسشنامه های کمی و مصاحبه های کیفی در خصوص آزمون های پایان ترم آکادمی بیان برتر و بنا به تصمیم تیم تخصصی آکادمی در راستای تقویت هر چه بیشتر زبان آموزان، آن دسته از زبان آموزانی که نمراتشان 60 و کمتر می باشد در شرایط Conditional قرار گرفته و این فرصت  فراهم گردیده تا در صورتیکه در ترم آتی بتوانند نمره پایان ترم خود را به 70 و بالاتر برسانند می توانند در ترم بالاتر ثبت نام کنند. در غیر اینصورت، جهت ترمیم نقاط ضعف و آمادگی بیشتر، ترم جاری را مجددا تکرار خواهند نمود.
بدیهی است، در صورت عدم وجود کلاس در دوره خاص، آن دسته از زبان آموزانی که به حد نصاب نمره لازم نرسیده اند، باید در لیست انتظار برای شروع دوره مورد نظر قرار گیرند.

مدیریت آکادمی بیان برتر

Name Family Code Speaking  /100 Activity / 20 Movie /20 Assignment  50 Written  100 Total
Hossein Rahimi CA084 60 20 20 48 93 85
Amirhossein Shafiei CB084 80 16 18 45 90 85
Amirhossein Amrollahi CB084           0
Mohammadreza Ghasemi CB084           0
Shahram Shamekh CB084 85 20 18 47 73 88
Hossein Rahimi CB084 70 20 20 48 83 87
Masoumeh Esrafili CB084 75 18 18 47 66 82
Navid Esmaeili CB084 65 13 12   53 51
Mehdi Hosseinzade CB084 75 20 18 47 66 83
Elham Abedini CB084 0 20 18 0 0 32
Samira Sharifi CB084 80 20 19 47 82 89
Mahshad Molaei CB084 90 18 18 47 88 90
Iraj Bahrami CB084 60 12 10 0 30 43
Nafise Hadi CB084 95 20 19 49 91 96
Marjan Haghi CB084 75 20 18 46 77 85
Saba  Rezaei CB084 65 15 15 35 61 69
                0
Mohammadreza Ahdafizade CA266 0 10 12 0 0 18
Solmaz Nazarlotfi CA266 0 20 18 33 0 43
Ali Rafikhan CA266 50 19 12 50 80 73
Marziye Betdavar CA266 30 15 10 40 56 54
Mehrnaz Valizadeh CA266 0 10 0 33 0 19
Reyhane Derafsh CA266 60 17 18 50 83 80
Arian Refahi CA266 88 20 20 50 83 93
Amirhossein Sharghi CA266 80 20 18 50 83 89
Morteza Biklaryan CA266 0 20 15 50 0 46
Mohammadreza Akbari CA266 0 17 15 33 0 38
Hadi Sheikhi CA266 50 18 17 50 69 74
Shirin Shirzad CA266 0 18 16 50 0 45
Parisa Vahidi CA266 98 20 20 50 89 98
Mohammadhossein Sarkhosh CA266 30 18 12 33 80 59
                0
Mehdi Hatefi CA267 84 18 16 46 89 87
Hassan Balouhchian CA267 85 17 15 40 50 77
Marjan Ablooch CA267 85 17 17 45 92 87
Mina Nejati CA267 82 17 18 45 67 83
Mahsan Katebi CA267 86 19 17 45 84 88
Ali Anooshe CA267 82 19 16 46 89 87
Zahra Ebrahimi CA267           0
Nastaran Samadi CA267 88 17 16 43 89 86
Mahya Panahzadeh CA267 86 18 18 45 89 89
Masoumeh Ziyanpour CA267 84 17 17 41 53 79
Fatemeh Hosseini CA267 86 19 15 43 67 83
Sodabe Liravi CA267           0
Hamidreza Shams CA267 86 20 19 48 73 89
Fatemeh Ghafari CA267 85 18 19 45 62 85
                0
Behzad Taghizade CA362 0 15 13 50 0 40
Kamran Ghezelbash CA362 0 0 0 0 0 0
Shaghayegh Vaezi CA362 0 0 0 0 0 0
Mohsen Abdoli CA362 60 20 0 30 76 59
Mehran Honarvari CA362 65 20 15 30 69 72
Naghme Emami CA362 0 0 0 0 0 0
Saina Hejrati CA362 0 0 0 0 0 0
Khatere Homayounfard CA362 0 0 0 0 0 0
Sadan Fathi CA362 0 0 0 0 0 0
Noushin Nobakht CA362 55 20 16 25 56 66
Parvaneh Ajami CA362 92 20 17 40 80 88
Peymane Mousavi CA362 65 20 13 25 82 71
Mitra Azari CA362 60 20 13 40 20 64
Farzad Nikzad CA362 95 20 17 40 84 90
Farbod Mohammadifar CA362 0 17 13 25 0 33
Ali Aliheydari CA362 90 20 0 40 96 76
Maryam Irannezhad CA362 87 17 15 30 76 78
                0
Arezoo Eskandari CA385 88 17 18 45 80 87
Negar Taafi CA385 0 17 17 30 0 38
Atefe Ebdali CA385 0 18 18 35 0 42
Niloufar Sharbati CA385 0 17 17 30 0 38
Leila Ebrahimi CA385 0 16 16 30 0 37
Haleh Mohammadizade CA385 85 18 18 45 75 86
Reza Daemi CA385 80 17 17 40 75 81
Bahare Janani CA385 85 19 19 45 78 88
Anis Mohammadrezaei CA385 87 19 19 45 80 89
Alireza Jamshidian CA385 95 19 19 45 91 94
                0
Mahshad Assadi CA386 90 20 18 45 86 91
Farima Nazari CA386 86 20 18 45 80 89
Amir Nezhadianmehr CA386 95 20 20 50 80 95
Ramin Gorji CA386 80 10 14 30 82 70
Amirreza Hassanpour CA386           0
Zohre Samadi CA386 89 15 18 50 91 89
Hamed Koosheshkar CA386 80 18 10 40 86 78
Hossein Nematollahi CA386 87 20 17 35 80 85
Edris Zehtabchi CA386           0
Leila Tavoosi CA386           0
Mona Mehrabi CA386 95 20 19 50 80 94
                0
Atefe Farhadian CB371 0 13 0 50 0 28
Darya Madine CB371 0 10 0 50 0 25
Farid Kadkhodazade CB371 85 20 18 50 96 93
Farhad Homayounpour CB371 85 20 20 50 100 95
Banafshe Amirhosseini CB371 60 17 18 50 79 79
Maryam Mohebi CB371 0 17 18 50 0 46
Maryam Tabarestani CB371 0 10 0 25 0 17
Ali Kashani CB371 0 0 0 0 0 0
Teriti Mavandadi CB371 68 16 16 50 84 80
Farid Akbarniya CB371 65 16 17 50 84 80
                0
Shirin Naghaviazar CA458 40 15 0 20 0 33
Bita Bostanchi CA458 70 20 20 50 74 86
Mehdi Valizadeh CA458           0
Arezoo Yazdani CA458           0
Anita Rahatloo CA458 0 17 0 20 0 21
Haniye Gheraati CA458 0 20 0 20 0 23
Masoud Safarzade CA458 0 20 0 50 0 33
Negin Darvishvand CA458 65 15 15 20 57 63
Ramezanali Younesi CA458 100 20 20 50 52 92
Pouya Farshidnezhad CA458 65 20 20 50 78 85
Bita Bostanchi CA458           0
Ladan Moezi CA458 40 20 17 40 83 71
Mahshid Abankah CA458           0
Shima Rezaei CA458 75 20 18 30 78 80
Sheida Rezaei CA458 70 20 18 30 74 77
Leila Safaei CA458 0 15 0 0 0 13
                0
Firooze Nameie CA459           0
Majid Vahedian CA459 91 19 19 45 86 91
Niloufar Farahani CA459 91 18 17 45 88 89
Mohammad Ghafourian CA459 92 17 18 30 82 84
Tina Moshfeghi CA459 90 18 18 45 90 90
Mohammad Hosseini CA459 85 19 18 45 90 89
Zahra Aminian CA459 80 17 17 30 84 79
Sara Khodayari CA459 85 19 18 45 90 89
Mohammadreza Motieyan CA459 81 17 17 30 88 80
Samira Tafti CA459 81 17 17 40 84 83
Mohammad Shaterian CA459           0
Ronak Amirabbasi CA459 93 19 19 47 90 93
Mohsen Ahmadian CA459 90 18 17 35 90 86
Parisa Javadi CA459 90 19 19 46 94 93
Sahar Saleh CA459 98 19 19 35 88 91
                0
Mahsa Fazeli M167 0 0 0 0 0 0
Shaghayegh Salimirad M167 0 0 0 0 0 0
Aidin Faridnezhad M167 80 18 18 40 100 87
Yousef Jafari M167 80 18 17 50 70 84
Mona Shokri M167 85 20 20 50 80 92
Parisa Davoodi M167 85 20 19 40 100 91
Golbarg Rajian M167 75 18 16 50 48 78
Donya Sabouri M167 90 20 20 48 80 93
Orkide Fazlalipour M167 85 17 19 40 50 80
Ali Azade M167 0 0 0 0 0 0
Delaram Ayati M167 85 17 0 40 48 64
Shadi Rezaei M167 0 20 20 30 0 43
Mohammadebrahim Bajgholi M167 85 18 18 40 81 85
Navid Ebadian M167 0 0 0 0 0 0
Ali Padash M167 80 18 16 40 68 80
                0
Parastoo Shokraeian M168 95 20 19 50 86 95
Keyvan Ghazanjani M168 94 20 18 50 95 96
Mohammadreza Talebpour M168 95 20 20 50 95 98
Behnaz Jeldi M168 94 17 16 50 79 89
Emad Alem M168 0 15 0 25 0 21
Alireza Nematpour M168 0 20 0 30 0 27
Danial Abbasi M168 0 0 0 0 0 0
Mehdi Azimzade M168 86 15 14 30 81 76
Shahpour Shahpouri M168 87 16 0 40 63 66
Mohsen Shirpoor M168 0 16 16 25 0 35
Delaram Rahmani M168 97 20 19 50 95 97
                0
Ehteram Malekijan M265 65 20 16 30 81 75
Parisima Davari M265 0 0 0 0 0 0
Nasim Arzani M265 65 20 16 30 89 77
Ziba Moradkhani M265 65 20 16 30 93 77
Armin Rahmani M265 65 20 16 30 72 74
Rozhina Masoumi M265 75 20 17 30 88 81
Niloufar Ghalandari M265 0 20 0 30 0 27
Samine Sarbazi M265 0 20 18 30 0 42
Maryam Afkari M265 85 20 17 50 95 92
Leila Vahedian M265 70 20 0 30 98 66
                0
Maryam Jamshidian M268 96 20 17 50 88 94
Iraj Tavakoli M268           0
Akram Goodarzvand M268 93 20 16 40 84 88
Maryam Shakeri M268 80 20 19 50 84 90
Anita Mehrabi M268 87 20 18 40 86 88
Soude Ansari M268           0
Saghar Zarooshan M268 78 20 18 50 74 87
Sepideh Larki M268 75 18 15 50 70 81
Hooman Khedersolh M268 0 15 0 0 0 13
Salaleh Mohajer M268           0
Mona Alizadeh M268 0 17 17 30 0 38
Ehsan Shamsi M268 0 20 18 40 0 45
Mehrad Nikoo M268 60 20 18 30 82 75
Idin Nemati M268 68 20 18 30 86 79
                0
Kazem Tanha M363 88 20 20 45 96 94
Rabeeh Zamani M363 70 19 20 45 83 85
Shayan Fathian M363 60 18 20 40 53 74
Shima Zahedi M363 80 20 20 50 100 93
Faeze Rafiei M363 88 20 20 50 92 95
Hamide Rafiei M363 0 20 20 50 0 50
Omid Sakhi M363 50 19 20 45 68 76
Bahareh Nafar M363 0 0 0 0 0 0
                0
Leila Karami M460 0 20 16 50 0 47
Parizad Norouznaseri M460 0 18 0 45 0 30
Mohsen Dadkhah M460 0 20 0 50 0 33
Amir Babaei M460 90 20 20 50 97 96
Mahtab Karami M460 65 20 15 45 82 80
Pooria Parhizkar M460 88 20 18 50 62 88
Fatemeh Heydari M460 78 20 18 50 60 84
Armin Nikzad M460 0 20 0 50 0 33
Fatemeh Mosalaei M460 0 0 0 0 0 0
Ehsan Dorosti M460 88 20 20 50 86 94
Atefe Jafargholibeik M460 0 19 0 45 0 31
Banafshe Dastoorian M460 0 18 20 45 0 47
                0
Hamidreza Raghibparvar M472 92 20 20 50 80 94
Mehran Koosheshkar M472 93 20 5 40 90 80
Amin Bassam M472 75 10 5 30 85 62
Behrooz Eisavandi M472 92 20 20 50 100 97
                0
Shamim Norouzi M565 0 20 20 30 0 43
Nastaran Shahzade M565 85 20 20 50 89 93
Maryam Khodayeki M565 95 20 20 50 64 92