دوره های Max برای چه کسانی مفید خواهند بود؟

هدف از دوره های Max برطرف کردن نیازهای زبان آموزان برای کسب دانش آکادمیک لازم در سطوح بالاتر می باشد. تاکید در این دوره های برروی دو مهارت Listening و Speaking مبتنی بر دو مهارت Vocabulary و Grammar است. این دوره برای سه دسته از زبان آموزان می تواند مفید باشد:

  • زبان آموزانی که می خواهند صرفاً دانش زبانی خود را برای مهارت های ذکر شده تقویت کنند.
  • زبان آموزانی که می خواهند خود را برای شرکت در آزمون IELTS آماده کنند.
  • زبان آموزانی که در آزمون IELTS شرکت کرده اند و می خواهند دانش زبانی خود را تکمیل کرده و یا آنها را مرور کنند.

 

سیلابس دوره های Max این دوره شامل دو بخش می شود.

بخش اول Speaking به هدف کار کردن برروی موضوعات و تم های مختلف آکادمیک براساس لغات آماده شده برای هر تم و با تمرکز بر صحت و تنوع لغات و ساختارهای گرامری و

بخش دوم کار برروی دو مهارت Speaking و Listening با استفاده از فیلم های آموزشی با لهجه British.

 

محتوای دوره های Max

تم ها براساس سه بخش شفاهی آزمون IELTS (سئوالات شخصی، سئوالات کارت و سئوالات مباحثه ای) انتخاب می شوند.

فیلم های آموزشی نیز براساس فیلم های آموزشی BBC و سری Study English for IELTS از شبکه abc استرالیا خواهند بود.

منبع لغات نیز براساس منابع Vocabulary Organizer و Focus on Vocabulary می باشد.

 

ارزیابی دوره Max

در طول هر دوره زبان آموزان باید هشت Assignment درنظر گرفته شده را در خارج از ساعت کلاس انجام داده و نتیجه را برای مدیریت آموزش ایمیل نمایند (البته یکی از این تکالیف به صورت Lecture باید در کلاس انجام شود و نمره آن را مدرس کلاس خواهد داد). مجموع این هشت Assignment، نمره نهایی هر زبان آموز در انتهای ترم خواهد بود.