بدون شک یکی از مهمترین مشکلات زبان آموزانی که خود را برای آزمون IELTS آماده می کنند، نداشتن منبع مناسب و جامع برای لغت و گرامر است، به صورتی که آنها را در کوتاهترین زمان به نتیجه مطلوب برساند. هدف این دوره:

تضمین شکستن مرزهای نمره Writing و Speaking است...

اما چطور؟؟!

با یادگیری Collocationها و Structureهای گرامری
  پرکاربرد و چگونگی بکارگیری آنها در Writing و Speaking 

کارگاه آنلاین IELTS Collocation/Structures

از 6 بهمن تا 9 اسفند (روزهای زوج)

15 جلسه معادل 45 ساعت آموزش حضوری

استخراج این لغات و پیدا کردن بهترین مثال ها نیز کاری دشوار بوده که باید توسط اساتید و ممتحنین باتجربه آزمون انتخاب شود. بهترین راه یادگیری این کالوکیشن ها و ساختارهای گرامری، به صورت دسته بندی شده در موضوعات و تم های مختلف و از طریق مثال هایی است که کاربرد درست آنها را در جمله نشان بدهند. 


در این دوره 150 کالوکیشن کاملا کاربردی و ساختارهای گرامری (شامل Subordinate، Coordinate، Noun Clause، Clefts و ...) به صورت بسته های ویدیویی و صوتی برای شما از طریق تلگرام و ایمیل آموزش داده خواهد شد.

 

مهلت ثبت نام تمام شد