vip-language-center-articles-ielts

 ]چارت آموزشی کلی دوره های بیان برتر[

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
Workshops  ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آیلتس IELTSbros ٢٠ نفر ٢٤٥،٠٠٠ برو به جدول دوره
Online Workshops  ١ ماه ١٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros ١٠٠ نفر ١٤٦،٠٠٠  برو به جدول دوره
IELTS Summit  ١ ماه و نیم  ٤٢ ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  ٨ نفر ٩٦٦،٠٠٠  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi  ١ ماه و یک هفته  ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ١٧٩،٠٠٠ / ١٥٨،٠٠٠  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX  ١ ماه و یک هفته  ٢٦ ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  ٥ تا ١٥ نفر ١٧٩،٠٠٠ برو به جدول دوره

 

 

WORKSHOPS] / کارگاه های تک مهارتیIELTS حضوری [

 

دوره کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد ظرفیت‌کل ظرفیت مانده شهریه وضعیت
Writing W٠٤ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١٣ بهمن ١١ اسفند ونک استاد حامد محمدحسینی ١٤ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٥ پنجشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٥ اسفند ٣١ فروردین سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٦ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٦ بهمن ٢٤ اسفند سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R٠٩ شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٣ بهمن ٢١ اسفند شهرک غرب استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١٠ یکشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٤ بهمن ٢٢ اسفند سعادت آباد استاد عباسی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١١ شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١٩ فروردین ١٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ١٧ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١٢ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٧ اردیبهشت ٢٤ خرداد ونک استاد حامد محمدحسینی ١٥ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١٣ پنجشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٥ خرداد ٥ مرداد ونک استاد حامد محمدحسینی ١٥ ١٥ ٢٤٥،٠٠٠ ثبت نام
Listening L٠٢ یکشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٤ بهمن ٨ اسغند شهرک غرب استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ١٢٢،٠٠٠ تکمیل
Speaking S١١ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢١ فروردین ١١ اردیبهشت سعادت آباد استاد میلاد محمدحسینی ١٨ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٧ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١٦ فروردین ١٣ اردیبهشت ونک استاد حامد محمدحسینی ١٥ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٨ پنجشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٧ اردیبهشت ١١ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٩ شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W١٠ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١ خرداد ١٢ تیر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ١٥ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W١١ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٧ تیر ٤ مرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٢٠ ٢٤٥،٠٠٠ ثبت نام
Speaking S١٢ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٥ اردیبهشت ٢٢ خرداد سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ١٨ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Speaking S١٣ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠  ٢٩ خرداد  ٢٦ تیر سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ١٨ ١٧ ٢٤٥،٠٠٠ ثبت نام


 

Online Workshops]  (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین [

 

دوره کد دوره روز ساعت بارگذاری شروع پایان محل استاد ظرفیت‌کل شهریه وضعیت
Speaking OS٤ یکشنبه / چهارشنبه ١٠ ٢٠ اردیبهشت ٢٤ خرداد Online استاد میلاد محمدحسینی ١٠٠ نفر ١٤٦،٠٠٠ ثبت نام
Writing OW٤ یکشنبه / چهارشنبه ١٠ ٢٠ اردیبهشت ٢٤ خرداد Online استاد حامد محمدحسینی ١٠٠ نفر ١٤٦،٠٠٠ ثبت نام

  

 IELTS Summit ] / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت [

 

سطح کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد ظرفیت‌کل ظرفیت ‌مانده شهریه وضعیت
IELTS IS٠٩٩ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٠ دی ٥ اسفند سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٥ دی ١١ اسفند ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٢٦ دی ١٠ اسفند سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ دی ١٠ اسفند ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٣ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٧ دی ١٦ اسفند ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٤ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٧ بهمن ٢٦ اسفند ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ بهمن ٢٣ فروردین سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٥ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٩ بهمن ٢٥ اسفند شهرک غرب چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٦ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١٧ بهمن ٢٧ فروردین شهرک غرب چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٥ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ فروردین ٩ خرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٦ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٩ فروردین ٣ خرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٩ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ١٠ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٠ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١٤ اسفند ١٦ اردیبهشت سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٥ اسفند ١٩ اردیبهشت ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٨ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٤ فروردین ٨ خرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٣ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١٩ فروردین ٣ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٤ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٣١ فروردین ١٨ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٥ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١١ اردیبهشت ٢٨ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٩ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ١١ اردیبهشت ٢٩ خرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٠ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ اردیبهشت ٣ تیر ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٦ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٢٣ اردیبهشت ٧ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٢٤ اردیبهشت ١٣ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦.٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٨ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ١٤ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦.٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٢٠ تیر ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٢ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ١٤ اردیبهشت ١ تیر ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٢ خرداد ٢٥ تیر ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٣ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IS٠١١٩ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ خرداد ٣١ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٢٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٧ خرداد ٢٧ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ١ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IV٠٢١٤ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٥ خرداد ٣٠ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٥ شنبه/ دوشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ خرداد ١٧ مرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٦ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٥ خرداد ١٦ مرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٨ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IV٠٢١٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٣ خرداد ١٠ مرداد ونک چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٨ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IS٠١٢١ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٣١ خرداد ١٨ مرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان /  تیم آیلتس  ٨ ٨ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام

ت

 PreIELTS (WiKi)]/دوره های پیش آمادگی آیلتس[

 

سطح کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت ‌مانده شهریه وضعیت
IntroA CA٠٨٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ بهمن ١٤ اسفند شهرک غرب استاد نوری ٢٧ بهمن ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
IntroA CA٠٨٤ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد رسولی ٩ اردیبهشت ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
IntroA CA٠٨٧ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ١٧ خرداد ١٢ ٨ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
IntroB CB٠٨٤ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد رسولی ١٧ خرداد ١٢ ٣ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١A CA١٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فرودین سعادت آباد استاد غفوری ١٥ اسفند ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١A CA١٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فرودین سعادت آباد استاد تقوی ١٥ اسفند ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١A CA١٧٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک استاد حریرپوش ٢ خرداد ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١A CA١٨٤ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ١٧ تیر ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C١B CB١٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فرودین ونک استاد بهمنی ١٥ اسفند ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١B CB١٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد کریمیان ١٧ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١B CB١٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد تقوی ١٧ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١B CB١٧٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢١ خرداد ٢٠ تیر ونک در حال بررسی ١١ تیر ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢A CA٢٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد بایقره ٧ اسفند ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٨٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ بهمن ١٥ اسفند شهرک غرب استاد حریرپوش ٢٤ بهمن ٨ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٩ خرداد ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد رسولی ٩ خرداد ١٥ ٥ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت ونک استاد بهمنی ٥ اردیبهشت ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٧٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٥ تیر ٢٢ مرداد ونک در حال بررسی ٣ مرداد ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢B CB٢٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین ونک استاد تقوی ١٨ اسفند ٨ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢B CB٢٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد بایقره ١٦ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢B CB٢٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک در حال بررسی ٢ خرداد ١٠ ١٠ ١٥٨,٠٠٠ تکمیل
C٢B CB٢٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٥ تیر ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢B CB٢٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٥ تیر ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢B CB٢٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد ونک استاد تقوی ٢٣ خرداد ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد کریمیان ١٧ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت ونک استاد بهمنی ٦ اردیبهشت ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد قجاوند ١٠ خرداد ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد ونک در حال بررسی ١٣ تیر ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٨٥ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد رستمی ٩ خرداد ١٠ ٢ ١٧٩,٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٨٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٩ خرداد ١٠ ٥ ١٧٩,٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٧٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١٦ اردیبهشت ١٣ خرداد ونک در حال بررسی ٣٠ اردیبهشت ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢١ خرداد ٢٠ تیر ونک در حال بررسی ٤ تیر ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد امینی ١٧ اسفند ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٦٠ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٦اسفند ٢٥ فروردین سعادت آباد استاد رسولی ٢٠ اسفند ١٣ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد ذوالقدر ١٢ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد تقوی ١٠ اردیبهشت ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٨٥ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٤ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٨٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٤ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٨٠ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ بهمن ١٤ اسفند شهرک غرب استاد امینی ٤ اسفند ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد ونک استاد بهمنی ١٧ خرداد ٨ ٤ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٧٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٠ خرداد ١٧ تیر ونک در حال بررسی ١٠ تیر ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢٤ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٥ تیر ٢٢ مرداد ونک در حال بررسی ١٠ مرداد ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٦٠ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٨ اردیبهشت ٥ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ١٥ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٧٣ شنبه/ دوشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ اردیبهشت ١٣ خرداد ونک استاد کریمیان ٣٠ اردیبهشت ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد ذوالقدر ١٦ خرداد ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد تقوی ٢١ خرداد ١٣ ٥ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٥١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد ذوالقدر ٣ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٥٦ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٢ اسفند ٢١ فروردین سعادت آباد استاد امینی ١٦ اسفند ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر ونک در حال بررسی ١٠ تیر ٨ ٨ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٧٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٤ تیر ٢١ مرداد ونک در حال بررسی ١٠ مرداد ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٥١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد بهمنی ١٩ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٥٦ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٢٨ فروردین ٢٥ اردیبهشت سعادت آباد استاد امینی ١٨ اردیبهشت ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٦٤ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد کریمیان ٤ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد بهمنی ٢٢ اسفند ١٤ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٧٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین ونک استاد محمدی ٤ اسفند ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٦٠ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ١٩  خرداد ١٦ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢٦ خرداد ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٤B CB٤٧٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ خرداد ١٧ تیر ونک در حال بررسی ١٠ تیر ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤B CB٤٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٧ تیر ١٣ ١٣ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام

  

PostIELTS (MAX)]/دوره های پیشرفته آیلتس[

 

سطح کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت ‌مانده شهریه وضعیت
Max١ M١٦١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد رسولی ٧ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max١ M١٦٤ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد رستمی ١٣ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max١ M١٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد مقدم ٥ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max١ M١٨٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ بهمن ١٥ اسفند شهرک غرب استاد رستمی ١ اسفند ٩ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٨٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین ونک استاد صادقی ١٥ فرودین ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٦٥ دوشنبه/چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ اسفند ١١ اردیبهشت سعادت آباد استاد مایکل ٢٨ فروردین ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max  M١٦٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٥ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام 
Max ١ M١٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد امینی ٢٣ خرداد ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٦٨ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ١ خرداد ١ تیر سعادت آباد استاد جعفری ٢٢ خرداد ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٦٦ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٩ تیر ٦ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٣ تیر ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
Max ١ M١٦٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٣ ١٣ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ١ M١٧٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٤ تیر ٢١ مرداد ونک در حال بررسی ١٠ مرداد ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ١ M١٧٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک استاد امیرعلی حسینی ٢ خرداد ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد صبوری ١٥ فرودین ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٦٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٦ بهمن ٤ اسفند سعادت آباد استاد بهمنی ٢٣ بهمن ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٦٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد صبوری ١٧ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٦١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد قجاوند ٢٠ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٩ دوشنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١١ اردیبهشت ٨ خرداد سعادت آباد استاد مایکل ٢٥ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٧٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک در حال بررسی ٢ خرداد ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٢ M٢٦٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد قجاوند ١٦ خرداد ١٥ ٧ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٢ M٢٦٥ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد قجاوند ٢٠ خرداد ١٥ ٨ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٢ M٢٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ١١ تیر ١٥ ١٤ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٢ M٢٦٤ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٨ تیر ٩ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٦ تیر ٨ ٨ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٣ M٣٦٦ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٢ اسفند ٢١ فروردین سعادت آباد استاد ذوالقدر ٩ اسفند ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٨ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد قجاوند ١١ اسفند ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٧١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٨ اسفند ٢٩ فروردین ونک استاد قجاوند ٢٠ فروردین ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٧ اسفند ٢٦ فرورین سعادت آباد استاد قجاوند ١٩ فروردین ١٤ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد قجاوند ٣ اردیبهشت ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد رستمی ١٩ اردیبشهت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٣ M٣٦٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد امینی ٦ خرداد ١٥ ٧ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٧٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢١ حرداد ٢٠ تیر ونک در حال بررسی ٣٠ خرداد ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٦٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٧ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٦١ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢١ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٤ M٤٦٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ا اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد تقوی ١٠ اسفند ٩ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٦٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد توکلی ١٦ فروردین ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٨٤ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١٦ بهمن ١٤ اسفند شهرک غرب استاد نوری ٣ اسفند ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٦٨ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد ذوالقدر ٩ اردیبهشت ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٧١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت ونک در حال بررسی ١٧ اردیبهشت ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٤ M٤٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد مقدم ٢٨ خرداد ١٣ ٦ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٤ M٤٦٩ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر شهادت آباد در حال بررسی ٢١ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٤ M٤٦٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد استاد صبوری ٢٨ خرداد ١٥ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٥ M٥٣١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد ذوالقدر ١٤ اسفند ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٣٢ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد نوری ١٥ فروردین ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٨٥ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١٧ بهمن ١٥ اسفند شهرک غرب استاد احمدی ١ اسفند ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٦٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد در حال بررسی ١٧ اردیبهشت ٩ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٦٥ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد ذوالقدر ٢٤ خرداد ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٦٤ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام